I mandagens Vårt Land uttrykte Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland forhåpninger om at 2018 kan bli et vendepunkt med nedgang i antallet flyktninger både i Syria og globalt. Han håper også på opphevelse av blokade i en av de virkelig store humanitære krisen i verden, i lutfattige Jemen på den arabiske halvøy.