Det sier Even Strømman. Han er nasjonal tilrettelegger for Røde Kors Våketjeneste, et nettverk av frivillige som sitter hos døende som ikke har noen andre.