Tunsberg-biskopen mener at kirken kan lære av «Snåsamannen» Joralf Gjerstad og «de gode frukter av hans livslange tjeneste».