Regjeringen har satt av totalt 79 millioner kroner til en ordning som skal gi gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging og billigere SFO for familier med lav inntekt.

I 2020 er det satt av 58 millioner kroner til innføring av redusert foreldrebetaling i SFO for 1.–2. trinn for familier med lav inntekt.

LES OGSÅ: Ungdom fra hele landet skal bidra til strategi for å forebygge fattigdom

I tillegg til redusert foreldrebetaling for 1.–2. trinn bevilges det 21 millioner kroner til gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov.

– Vi vet at SFO er viktig både for forebygging og inkludering. Alle skal ha like muligheter, uavhengig av hvilken familie man vokser opp i, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Grunde Kreken Almeland (V).

LES MER: