– Jeg synes det er så troverdig at Bibelen ikke er et reklameskrift for et perfekt liv. Det handler ikke bare om å memorere, men det handler også om det som er mellom linjene, sier den pensjonerte pastoren Solveig Tufte Johansen, fra talerstolen.