– Religion er ikke bare en privatsak, men også et offentlig anliggende, heter det i Arbeiderpartiets utkast til nytt stortingsprogram.