Organisasjonen Public Health Collaboration la denne uken fram råd om hva man bør spise for å holde seg frisk og unngå overvekt. Den gir de britiske helsemyndighetene kritikk for kostholdsrådene de siste 30-40-årene, som den mener har hatt katastrofale følger for folks helse. Rådene om å spise lite fett og sørge for lavt kolesterol kom i 1983 i Storbritannia. Norske myndigheter har gitt de samme rådene.