– Ansatte har hatt så svake symptomer at de ikke har merket det selv. Det er krevende for de ansatte, som er glad i beboerne og kjenner dem godt, sier Henrik Mevold, direktør for samfunnskontakt ved Sykehjemsetaten i Oslo til Vårt Land

Det er registrert smitte ved 22 sykehjem i Oslo, ifølge tirsdagens rapport. Dermed er fem nye sykehjem rammet av koronaviruset etter at NRK tirsdag meldte at 17 Oslo-sykehjem hadde registrert smitte.

Ved 9 av sykehjemmene i Oslo er beboere smittet. Ansatte har fått registrert smitte ved 18.

– Vi ønsker å begrense smitten mest mulig. Derfor er det gjennomført mange strenge tiltak, slik som besøkstopp. Vi arbeider også med føringer for at medarbeidere ikke jobber på tvers av institusjoner, noe som er viktig for at smitten ikke kommer inn til eldre og sårbare beboere, sier Mevold.

LES OGSÅ: De møter smitten dag etter dag: – Orker ikke å tenke på at vi risikerer å stå uten smittevernutstyr

Ansatte smittet

Der beboere har blitt smittet, viser smittesporing at viruset i de fleste tilfellene har kommet inn via medarbeidere, forteller Mevold.

At ansatte med symptomer testes før de slipper inn på sykehjemmene, har blitt viktig for å hindre ansatte i å ta viruset med til beboere.

– Vi kan ikke stenge sykehjem, men det er bra at vi får stengt andre deler av samfunnet. Da blir det mindre smitterisiko for våre ansatte.

– Burde man gjøre mer for å begrense ansattes kontakt med andre utenfor jobb?

– Vår opplevelse er at medarbeidere er bevisste og har en lav terskel for å melde fra. Vi følger nasjonale karanteneregler og anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, sier Mevold.

Oslo hardt rammet

NRK har undersøkt omfanget av koronasmitte ved sykehjem i ti av landets største kommuner. I Kristiansand, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Fredrikstad er det ikke påvist smitte.

I Lillestrøm, Bærum, Drammen og Bergen er det påvist smitte hos enten ansatte eller beboere. NRKs undersøkelse ble publisert tirsdag kveld.

– NRKs undersøkelse viser at sykehjem i Oslo og omegn har blitt hardere rammet. Hva er annerledes her?

– Det er vanskelig å spekulere i. Vi registrerer at vår kurve over antall smittede medarbeidere er ganske lik kurvene over antall smittede i Oslo generelt. Vi frykter større spredning når medarbeiderne våre blir mer utsatt, sier Mevold.

Færre på jobb

Over 600 ansatte er i karantene ved institusjonene i Oslo. Mevold forteller at sykehjemmene har blitt forberedt på å planlegge drift med opptil 25 prosent lavere bemanning.

– Vi er forberedt på at det kan bli enda mer krevende enn i dag, sier Mevold.

LES OGSÅ:

Verner sykehjemsbeboere – de mest sårbare for smitte

Finland har bygd opp kriselager – Norge har bygd ned

Mens mange religiøse ledere oppfordrer sine trosfeller til å følge myndighetenes retningslinjer, har andre tro på at viruset kan bekjempes med åndelig kraft

Slik blir Vårt Land laget under koronakrisen