– Vi har vært i situasjoner med smitteproblematikk tidligere, men aldri i en situasjon hvor det er mangel på utstyr. Det skaper et voldsomt press på våre ledere som har personalansvar, og mye utrygghet og usikkerhet, sier Paula Lykke, leder for landsgruppen for intensivsykepleiere i Norsk sykepleierforbund.

Mange medlemmer er bekymret fordi det er mangel på smittevernutstyr, kombinert med at bildene vi ser fra Italia.

– Du trenger ikke være forsker for å se at vi synes dette er en vanskelig situasjon å stå i, sier Lykke.

Intensivt

I Norge har arbeidstidsbestemmelsene blitt lempet på, slik at det er tillatt å jobbe 16-timers vakter.

Lykke understreker at intensivsykepleierne ikke er for mange fra før. Det påpekte Riksrevisjonen i en rapport i 2019. Mange av dem nærmer seg pensjonsalder.

– En del er i risikogruppa i alder, og noen er gravide. Det tetner seg til. Det er en liten gruppe som skal stå i denne situasjonen, sier Lykke.

 

 

 

Orker ikke tanken

Mari Ranneberg-Nilsen er selv intensivsykepleier og ble bedt av kommunen om å være teamleder og sette opp en klinikk i Asker kommune som tar imot personer med luftveisinfeksjoner, eller som har koronaviruset og trenger legekonsultasjon. Hun kan skrive under på at faren for å mangle smittevernutstyr er en bekymring.

– At vi risikerer å stå uten smittevernutstyr – det orker jeg ikke tenke på en gang, sier hun til Vårt Land.

Ranneberg-Nilsen har jobbet mye de siste ukene med å sørge for at alle som nå blir hentet inn for å holde klinikken i gang, blir drillet i smittevern. Hun prøver også å legge opp løpet slik at de ansatte ikke bruker mer smittevernutstyr enn nødvendig.

Hun understreker at alle henvendelser dit må gå via fastlegen. Det nytter ikke å ringe selv eller møte opp. Klinikken skal avlaste fastlegekontorene og bidra til at koronasmitte ikke kommer dit.

Selv håper Nilsen at Norge klarer å unngå at helsevesenet blir så overbelastet som i Italia.

– Jeg håper bare at vi ikke kommer dit, sier hun.

Nilsen synes det er bekymringsfullt at noen trosser myndighetenes oppfordringer og velger å møtes. Det vil ha innvirkning på pågangen i helsevesenet i ukene framover.

– Jeg er veldig, veldig spent på hvordan de neste månedene blir, sier Ranneberg-Nilsen.

 

 

Langvarig risiko

En britisk lege gikk denne uken hardt ut på radiostasjonen LBC mot folk som ignorerte oppfordringene om sosial isolasjon. Han understreket at hver person som blir smittet, fort vil smitte et titalls personer. Det igjen betyr at noen trenger sykehusinnleggelse og at enkelte i verste fall dør.

– Vi skal nå hver dag de neste tre månedene gå på jobb, vel vitende om at vi risikerer å bli syke og dø selv, og utsette våre nærmeste for å bli syke, sa legen.

Kristin Kornelia Utne er leder for Yngre legers forening og mener den britiske legen deler bekymringer som er helt reelle for helsepersonell også i Norge.

– Vi vet at vi nå går inn i en situasjon hvor vi vil være i risiko for smitte og at langvarig eksponering for virus og stor virusbyrde øker risikoen. Derfor er vi veldig opptatt av at vi må sikres godt nok smittevernutstyr. Det er utrolig viktig å beskytte helsepersonell i den situasjonen vi står i, understreker Utne.

 

 

Hvile viktig

Hun vet at helsemyndighetene jobber for å få tak i mer smittevernutstyr. Mange andre spørsmål melder seg også. Og det blir viktig å passe på at helsepersonell får nok hvile.

– Situasjonen er preget av uro, men besluttsomhet. Det er ingen som ikke kommer til å brette opp ermene og jobbe. Samtidig er vi urolige. Å stå i dette én uke er én ting. Men dette er noe vi kan bli stående i lenge. Da må vi også sørge for at folk får nok hvile. Det blir bare enda viktigere, sier Utne.

– Fra andre land hører vi at helsepersonell selv blir syke og dør. Hvor mye forholder helsepersonell seg til at det er noe man utsetter seg for?

– Som helsepersonell forstår at vi at vi har en økt risiko i en rekke situasjoner. Men i ekstremsituasjoner vil det være en større uro rundt en selv, men også egen familie. Vi er drillet mye i krisehåndtering og traumehåndtering. Men i ekstremsituasjoner som denne, utkrystalliserer egenrisikoen seg på en annen måte. Leger og sykepleiere er som alle andre. Vi ønsker å være friske og ta vare på oss selv, familie og pårørende. Derfor forventer vi at vi blir best mulig rustet til å stå i dette. Hvis vi er usikre på at sikkerheten vår blir ivaretatt, vil det skape mye mer uro, sier Utne.

Tar ikke noe for gitt

Mye kan tyde på at Norge har kommet i gang med tiltak for å begrense smitte i en tidligere fase enn Italia. Utne ønsker å være forsiktig med å ta det for gitt.

– Dette kan snu fort. Så langt har det ikke skutt fart her i Norge. Men det er syke folk på intensivavdelingene i Norge også nå.

Onsdag var antall koronasyke i respirator ifølge Folkehelseinstituttet 44.

 

LES MER I VÅR NETTAVIS:

Finland har bygd opp kriselager Norge har bygd ned

Mens mange religiøse ledere oppfordrer sine trosfeller til å følge myndighetenes retningslinjer, har andre tro på at viruset kan bekjempes med åndelig kraft

Slik blir Vårt Land laget under koronakrisen