Folkehøgskolene har de siste årene opplevd et solid høyt elevtall. I høst startet rekordmange elever på de norske folkehøgskolene.