I løpet av de siste 20 årene har aldri flere barn i verden måttet vokse opp i krigs- og konfliktsoner enn i 2017; 420 millioner.

Det er bortimot hvert femte av verdens barn, og er en økning på 30 millioner barn fra året før, ifølge forskning PRIO har utført for Redd Barna.

– Det gir en tung klump i magen å erkjenne at utviklingen går i så dramatisk gal retning. Det er tragisk at verden kan tillate dette omfanget av lidelser for barn i krig og konflikt, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

LES MER: Terror stenger skoler

Babyer dør

Den dystre Redd Barna-rapporten Stopp krigen mot barna lanseres på den globale sikkerhetskonferansen i München fredag. Der deltar også statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Rapporten tallfester hvor livsfarlig tilværelsen er for de minste og aller mest sårbare i konfliktområder: Rundt en halv million babyer har mistet livet i de ti mest konfliktrammede landene i verden mellom 2013 og 2017, altså over 100.000 babyer i året.

De høye dødstallene er i stor grad en indirekte følge av konflikt, som for eksempel sult, manglende tilgang til helse- og nødhjelp, og svekket infrastruktur som ødelagte sykehus. Barna ville trolig overlevd hvis de ikke hadde bodd i et konfliktområde.

LES OGSÅ: En million barn buret inne

Etterlyser straff

– Hva er hovedgrunnen til at vi nå ser rekordhøyt antall barn som lever i krig og konflikt?

– En vesentlig årsak er at det i dag knapt får konsekvenser for krigsforbrytere å begå overgrep mot barn. De blir i svært liten grad straffeforfulgt og fengslet. Regler og rammeverk for krigførende parter er på plass, men overgriperne blir ikke holdt ansvarlig, sier Redd Barnas generalsekretær.

Hun etterlyser politisk vilje, og ber statsminister Erna Solberg og de to statsrådene benytte helgens sikkerhetskonferanse i München til å si kraftfullt fra om at Norges allierte må følge folkeretten og krigens regler.

– Det handler blant annet om den USA-støttede krigføringen i Jemen, der både skoler og sykehus med barn rammes i stort omfang, sier Lange.

LES MER: Disse står bakerst i skolekøen

Selger våpenmateriell

Hun understreker at Norge også har et selvstendig ansvar for å stanse salg av alt våpenmateriell som via våre allierte blir brukt av krigførende parter i land som Jemen, en av verdens verste humanitære katastrofer.

Nettopp krigen i Jemen og den langvarige krigen i Syria bidrar sterkt til at Midtøsten er verdens klart farligste region for barn å vokse opp. Hele 40 prosent av alle barn i denne regionen lever nå i krigs- eller konfliktsoner.

Det tilsvarer 35 millioner barn, og en stor andel av disse barna bor i høyintensive konfliktsoner. Nesten 90 prosent av barna i Jemen og 70 prosent av barna i Syria lever i eller nær disse aller mest utsatte konfliktområdene.

LES MER: Gifter bort 12-åringer

Forbrytelser tredoblet

Alvorlige forbrytelser mot barn i væpnet konflikt økte fra 9.000 i 2010 til over 25.000 i 2017. Det er en tredobling på sju år, og det høyeste antallet hittil målt.

– Økningen henger sammen med at konflikter varer lenger enn før, og de blir i større utstrekning ført i tettbefolkede, urbane strøk, sier Lange.

Det dystre bildet forsterkes av at nødhjelp og annen humanitær assistanse i stor grad blir forhindret i å nå fram. Ifølge Redd Barna har blokkering av nødhjelp økt med over 2.000 prosent siden 2010.

– Dette reflekterer et slags kappløp mot bunnen, der stridende parter i økende grad tar i bruk blokade av humanitær hjelp til sivile. Å ramme disse mest sårbare har dessverre vist seg som et effektivt virkemiddel i krig, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.