I det asiatiske landet diskuterer nemlig nasjonalforsamlingen et forslag om å senke den kriminelle lavalderen til 12 år, for å hjelpe i landets mye omtalte krig mot narkotika. Den kontroversielle presidenten Rodrigo Duterte ønsket egentlig å få straffe niåringer, men lot seg til slutt overtale til å gå med på 12 år. Også forslaget som diskuteres møter motstand fra internasjonale organer.

«Det mangler bevis og data som viser at barn er ansvarlige for at kriminaliteten øker i Filippinene,» skrev UNICEF i en presseuttalelse sist fredag. I tillegg uttalte de at «Barn i konflikt med lovens håndhevere er allerede ofre for ytre omstendigheter, hovedsakelig grunnet fattigdom og utnyttelse fra voksnes kriminelle bander».

LES OGSÅ: Regjeringen åpner for «barnefengsel»

Politiet dreper barn

Amnesty sier landets politi allerede har drept flere titalls barn, og mer enn 1.000 skal ha blitt arrestert. Amnesty Norge jobber ikke med situasjonen i detalj, men politisk rådgiver Gerard Folkvord mener det er noen generelle mønstre.

– Vi ser mye av at barn havner i fengsel uten dom. De er spesielt utsatt for overgrep, og er det svakeste leddet i fengselet. De bør få spesiell beskyttelse, istedenfor faller de gjennom.

I nasjonalforsamlingen får forslaget trolig flertall.

– Man hjelper ikke utsatte og marginaliserte barn ved å kalle dem kriminelle og utestenge dem fra muligheter mens de vokser opp, uttalte venstrorienterte Carlos Zarate i debatten.

Fengsel skal være siste utvei

FNs barnekonvensjon understreker at barn kun skal settes i fengsel som en siste utvei, og for et kortest mulig tidsrom. I tillegg skal barn holdes atskilt fra voksne i fengsel. Likevel anslår UNICEF at over en million barn sitter i fengsel.

– Hvis man må fengsle barn, må man passe på utdannelsen deres, psyken deres, og så videre. Man må rett og slett satse på rehabilitering. Da er det ødeleggende om man fengsler dem sammen med voksne og utsetter dem for vold og overgrep, sier Folkvord.

USA er verdensledende, med over 150.000 barn i fengsel. Landet er det eneste FN-medlemslandet som ikke har undertegnet barnekonvensjonen. I tillegg anholder USA en rekke barn som krysser grensa fra Mexico for å søke asyl, noe som fikk stor oppmerksomhet i sommer.

– Noen delstater har ikke kriminell lavalder, og man baserer vurderingen av straffen ut i fra hvor alvorlig forbrytelsen var. Noen steder kan man også dømme barn til livstid uten benådning, forteller Folkvord.

Ungdomsfengsler

Tirsdag omtalte Vårt Land et punkt i den nye regjeringsplattformen som omhandler åpning av spesielle barnevernsinstitusjoner – med begrensninger på bevegelsesfriheten – for lovbrytere under 15 år, som dermed ikke kan straffes som kriminelle. Fremskrittspartiets justispolitiske talskvinne, Solveig Horne, mener det er et omsorgstiltak. I dag er det til sammen åtte spesielle fengselsplasser for ungdom i Bergen og Eidsvoll.

Fengsler barn som skal ut

Folkvord forteller at Amnesty er positive til ungdomsfengslene, men han bemerker at Norge har asylsøkeres barn i fengselslignende forhold, når familien har fått utsendelsesvedtak.

– Det er en vedvarende utfordring. Man bør gjøre mer enn å tenke at disse skal ut av landet uansett, sier han.