Verdidebatt

Om likekjønnet samliv

TEOLOGI: Alle mennesker er skapt i Guds bilde og skal møtes med respekt. Men det er forskjell på respekt og aksept.

Debatten om likekjønnet samliv er nå i full gang i Frikirken. Flere pastorer har åpnet opp for homofilt samliv, og flere menigheter mener at dette ikke er et bekjennelsesspørsmål. Det mener vi at det er. Vi som skriver under på dette innlegget, har lang tjenestetid som pastorer, misjonærer og tilsynsmenn i Frikirken. Mange av oss har vært med i ulike sentrale styrer og råd. Vi kan bekrefte at teologien som synoderådet og synodestyret innstiller, er i tråd med det som har vært gjeldende teologi i Frikirken i hele vår tjenestetid.

Det er basert på klassisk teologi som har vært udiskutabel i vår sammenheng. Mye er sagt og skrevet for og imot, men la oss få gjenta og understreke følgende: Det er ikke synd å oppleve en homofil tiltrekning og orientering eller hvilken som helst annen kjønnsidentitet. Alle mennesker er skapt i Guds bilde og skal møtes med respekt. Men det er forskjell på respekt og aksept.

Det er seksuell atferd utenfor ekteskapet som Guds ord sier er synd, det gjelder både for hetero, homo og andre. Dette vi skriver, er ikke sagt for å fordømme noen, det handler om etisk veiledning ut ifra Bibelen som vi mener er eneste norm for lære og liv.

Bibel og bekjennelse

I flere kirkesamfunn har uenighet i dette viktige spørsmålet skapt varig splittelse. Hvis denne striden også fortsetter i Frikirken i årevis, vil den tappe oss for krefter som vi heller skulle ha benyttet til det vi er kalt til: Å vinne mennesker for Jesus, og lære dem opp til å bli Jesu etterfølgere. Og som Jesus sier: «Et hus som ligger i strid med seg selv, kan ikke bli stående.»

Frikirken står nå ved en skillevei hvor vi trenger å ta et klart og tydelig valg for veien videre

Når det før Synodemøtet 2024 (6. – 9. juni) også i Frikirken diskuteres om likekjønnet samliv bryter med Bibel og bekjennelse, mener vi at svaret er ja. Det er ikke dekning for den nye lære i Skriften, og så lenge Luthers lille katekisme med budene og hustavlene er et bekjennelsesskrift, burde saken være klar.

Dette vil i vår sammenheng helt konkret bety at alle med hyrde- og læreansvar i kirken må forkynne, lære og veilede i tråd med kirkens lære. Det må videre bety at enhver som forkynner i våre menigheter må ha ryggdekning fra eldsterådet for at vedkommende er lojalt mot Frikirkens lære om samliv og ekteskap.

Ved en skillevei

Frikirken står nå ved en skillevei hvor vi trenger å ta et klart og tydelig valg for veien videre. For oss som ledere med lang erfaring, er det betryggende at så mange unge medarbeidere har stått fram og vist vei og retning for Frikirken. Vi gir dem vår fulle støtte.

Å følge Jesus er krevende og utfordrende, også i vår tid. Jesus har ikke lovet oss noe annet. «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.» Matt 16,24-25.

Innlegget er signert av: Helge Hollerud, Arvid Hunemo, Leif Inge Jensen, Janne og Paul Roland, Arnfinn Løyning, Øyvind Fjellestad, Andreas Woie, Sven Aasmundtveit, Dagfinn Stærk, Sigmund Sandåker og Oddvar Søvik

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt