Verdidebatt

Jøder i Norge har ikke ansvar for krigen i Gaza

JØDEHAT: Antisemittiske holdninger øker i den norske befolkningen. Det er helt uakseptabelt.

6. -mai presenterte HL-senteret resultatene fra årets holdningsundersøkelse. Her kommer det frem at antisemittiske holdninger øker, etter flere år med nedgang. Det gjør meg dypt bekymret.

Vårt Land skriver 15. mai om en kraftig vekst i registrerte antisemittismesaker hos politiet. Antallet registrerte straffesaker som handler om antisemittisme eller jødehat har nesten tredoblet seg.

Latent jødehat og ulike former for antisemittisme har en sørgelig tendens til å komme til overflaten i krisetider. Frustrasjon over den israelske krigføringen i Gaza gir seg nå utslag i form av skadelige holdninger til jøder generelt.

Preses Olav Fykse Tveit, leiande biskop i Den norske kyrkja, seier at biskopane er kritiske til å utvide retten til sjølvbestemd abort. Foto: Heiko Junge / NTB / NPK

Jøder skal kjenne seg trygge i Norge

Jøder i Norge skal, som alle nordmenn, kun stilles til ansvar for sine egne meninger og handlinger, og ingen andres. Jøder skal kunne kjenne seg trygge i Norge, og majoritetsbefolkningen har et ansvar for å verne om dem som kjenner seg usikre og redde nå. Samtidig har vi alle et ansvar for å passe på at vår språkbruk og opptreden er saklig og høflig, og ikke skader andre medborgere.

Vi kan ikke akseptere hverken antisemittistiske- eller islamofobiske holdninger

Undersøkelsen viser at negative holdninger til muslimer er om lag tre ganger så høy som overfor jøder. Det vil si at omtrent hver tredje nordmann uttrykker skepsis og negative holdninger til muslimer.

Som samfunn har vi en stor jobb å gjøre for å sikre at alle i vårt land, jøder, muslimer og alle andre, ses på som likeverdige og opplever seg velkomne i fellesskapet. Minoritetsgrupper kan kjenne seg særlig utsatt, og derfor skal vi ha særlig oppmerksomhet rettet mot dem. Vi kan ikke akseptere hverken antisemittistiske- eller islamofobiske holdninger.

Historieløst

Rapporten fra HL-senteret ba sine respondenter ta stilling til påstanden «Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under 2. verdenskrig». Antallet som svarte «ja» på dette spørsmålet har økt med 18 prosent. Fra 33 prosent i 2022 til 51 prosent i år.

Det er et skremmende høyt antall, og en slik historieløshet kan vi ikke slå oss til ro med. Vi har et felles ansvar for å imøtegå en slik horribel påstand, og å til å bidra til at debattene om Israel og Palestina er kunnskapsbaserte. Bare da bygger vi broer og tillit.

Skolen og utdanningsinstitusjonene er viktige i denne sammenheng. Norske jøder skal ikke stilles til ansvar for den israelske regjeringens krigføring. Det er de som faktisk har ansvar for gisselsituasjonen og krigføringen i Gaza, Hamas og den israelske regjeringen, vi må rette vårt sinne og fortvilelse mot.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt