Verdidebatt

Jo, Gud har skapt et kjønnsmangfold

KJØNN: Den såkalte «kjønnsdebatten» er hard og smertefull for mange. Vi i Skeivt kristent nettverk håper vi kan fortsette samtalen i et mer konstruktivt spor.

Denne uken kunne mange skeive kristne glede seg over nyheten om at Den norske kirke snart skal ordinere sin første ikke-binære prest. Dette vakte reaksjoner fra Therese Egebakken og Espen Ottosen. Mens Egebakken gjennom et åpent Facebook-innlegg gikk langt i å mistenkeliggjøre den aktuelle prestekandidatens legitimitet og motiver, forholder heldigvis Ottosen seg både saklig og prinsipiell til spørsmålet om ikke-binære prester og Den norske kirkes syn på kjønnsmangfold.

Begge stiller imidlertid flere kritiske spørsmål om Den norske kirkes syn på kjønnsmangfold — og konkluderer også langt på vei. Basert på to bibelreferanser trekker Ottosen den lettvinte konklusjonen at kristen teologi bør hevde at Gud bare skapte to kjønn. Selv om Ottosen tilsynelatende gir uttrykk for at kristne må ta transpersoner og ikke-binæres erfaringer på alvor, slår han likevel fast at det er urimelig å lage en helt ny teologi om kjønn basert på ideen om at kjønn «primært er en subjektiv følelse».

Fra venstre: Elisabeth Meling, leder, Solveig Gjesdal, generalsekretær og Jonas Yassin Iversen, nestleder i Skeivt kristent nettverk

Egebakken trenger heller ikke vente på noen avklaring fra biskopene. Hun har nemlig funnet frem til «klare ord» i Bibelen som besvarer hennes mange retoriske spørsmål. Disse klare ordene er noen løsrevne bibelvers fra Første Mosebok og to nytestamentlige referanser til de samme versene. Dermed forsøker hun å legge debatten død.

Kjønnsmangfold i Bibelen

Med utgangspunkt i ett enkeltmenneskes nært forestående ordinasjon, spør Egebakken to ganger om Gud skaper feil. I Skeivt kristent nettverk tror vi ikke Gud skaper feil. Vi tror derimot at kjønnsmangfold er en del av Guds gode skaperverk. Vi skjelner mellom biologiske, psykologiske og sosiologiske forståelser av kjønn. Det ene utelukker ikke det andre. Vi fornekter ikke biologiske forståelser av kjønn, men anerkjenner også psykologiske og sosiologiske perspektiver. Hvordan man erfarer sitt eget kjønn og hvordan man velger å uttrykke sin kjønnsidentitet bør tillegges samme vekt som biologi i utviklingen av en kjønnsteologi.

Vi fornekter ikke biologiske forståelser av kjønn, men anerkjenner også psykologiske og sosiologiske perspektiver

Vi mener at vårt syn har solid forankring i Bibelens rike og varierte omtale av kjønn. I tillegg til den binære kjønnsforståelsen som Egebakken og Ottosen holder seg med, finnes det også mer flytende forståelser av menneskers kjønn. Paulus lærer oss at i Kristus er det verken mann eller kvinne (Gal 3,28) og i oppstandelsen skal vi være som engler i himmelen (Matt 22,30). Menneskets kjønn er med andre ord ikke så fundamentalt for vår menneskelighet som man først skulle tro. Vi kunne også nevnt Jesu omtale av dem som er evnukker «fra mors liv» (Matt 19,12) og Bibelens forsvar og positive omtale av evnukker (Jes 56,3–8 og Apg 8,26-40). Disse tekstene viser at Gud også har omsorg for dem som bryter med en binær kjønnsforståelse.

Konstruktiv debatt

Den såkalte «kjønnsdebatten» er hard og smertefull for mange. Det betyr ikke at det bør være forbudt å debattere kjønn. Det må det være lov å gjøre. Ottosens innlegg er i så måte en konstruktiv invitasjon til en saklig debatt. Egebakkens Facebook-innlegg bar derimot preg av et hensynsløst personangrep som ikke hører hjemme i det kirkepolitiske ordskiftet eller i samfunnsdebatten for øvrig. Vi i Skeivt kristent nettverk håper vi kan fortsette samtalen i et mer konstruktivt spor.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt