Verdidebatt

Det teologiske fakultet utdanner ikke til å forkynne kjønn

IKKE-BINÆRE PRESTER: Alex Ramstad Døsvik har ikke bare Det teologiske fakultets kvalitetsstempel, men også vår uforbeholdne støtte.

Hvert semester sender Det teologiske fakultet ut nye kandidater til blant annet å tjene i norske menigheter. Dette er kandidater vi kjenner godt, og som vi ansatte ved fakultetet har fulgt i en årrekke. Dette er kandidater vi er stolte av å kjenne, og vi er også stolte av at vi har fått bidra til deres utvikling og utdanning til å forkynne meningsfullt, og til å være til stede i menneskers liv på kyndig vis, i gleder og sorger. Dette gjelder også selvfølgelig Alex Ramstad Døsvik!

Gedigent personangrep

I sitt innlegg på Facebook 16.01. 2024 røper Therese Egebakken flere alvorlige holdninger. Først og fremst viser hun en svært mangelfull forståelse av sin egen posisjon som representant for arbeidsgiver i møte med en nyutdannet student. Videre viser hun både manglende tillit til presters utdanning, og manglende forståelse og innsikt i hva forkynnelse er. Det teologiske fakultet utdanner ikke til å forkynne kjønn, men til å forkynne evangeliet. Kjønn er riktignok et viktig perspektiv for å forstå verden og teologien, men det er evangeliet som skal forkynnes, ikke kjønn. Alex Ramstad Døsvik gjør det klinkende klart i intervjuet med Vårt Land samme dag at hen har dette under huden: «Min forkynnelse er ikke veldig fokusert rundt kjønn, jeg er mer opptatt av Gud, Jesus og Den hellige ånd.», repliserer hen på Egebakkens Facebook-innlegg

Det er Therese Egebakken som forkynner kjønn ved å gjøre hele dette spørsmålet til et bekjennelsesspørsmål

Det er Therese Egebakken som forkynner kjønn ved å gjøre hele dette spørsmålet til et bekjennelsesspørsmål. Egebakken tar utgangspunkt i antakelser og fordommer når hun insinuerer at Døsvik vil forkynne kjønn, og regisserer på denne måten et gedigent personangrep.

Klanderverdig av Egebakken

Det er bekymringsfullt at representanter for det fremtidige arbeidslivet i møte med våre studenter viser en så klanderverdig og manglende forståelse av egen posisjon. Egebakkens argumentasjon røper at hun undergraver både arbeidstakernes og utdanningsinstitusjonens teologiske kompetanse, og i tillegg avslører hun mangelen på sin egen. Som utdanningsinstitusjon ønsker vi å slippe å bekymre oss for at studentenes framtidige arbeidsgiver ikke evner å vise innsikt i utdannelsen de har eller tjenesten de skal gå inn i, og heller ikke evner å skille mellom sak og person.

Når vi sender våre studenter ut av dørene til TF, er det med tillit til at de har de egenskapene og verktøyene de trenger til å forkynne meningsbærende, og tjene menneskene de møter i sitt virke. Alex har ikke bare Det teologiske fakultets kvalitetsstempel, men også vår uforbeholdne støtte. Vi gratulerer hen, Sverresborg menighet og Nidaros bispedømme og ønsker dem alt godt på veien der de skal tråkke sammen.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt