Verdidebatt

Omsorg med kvalitet

OMSORGSTEJENSTER: Er ideelle aktører i stand til å levere gode nok omsorgstjenester i konkurranse med kommersielle aktører? Svaret er ja.

Kirkens Bymisjon ser at behovet for omsorgs- og behandlingstjenester, ikke bare innen eldrefeltet, men også innen barnevern, rusfeltet og det boligsosiale arbeidet, øker. Det offentlige har ikke mulighet til å levere alle lovpålagte tjenestene selv, og har behov for andre tjenesteleverandører.

Vårt Land beskriver i sin artikkel 2. desember utfordringer hos én ideell aktør, som overtok driften etter Kirkens Bymisjon. Alle leverandører er ulike, både i utformingen av sine tilbud, i sitt formål og hvordan tjenestene leveres i henhold til inngått kontrakt. Det gjelder også for de ideelle aktørene.

Kirkens Bymisjon har lav utskifting av personale, og svært mange ansatte som oppgir at de trives og opplever seg verdsatt på arbeidsplassen. Dette, sammen med en kultur preget av faglighet, frivillighet og innovasjon, gjør at vi kan ha fokus på å levere stadig bedre tjenester.

Utfordrende å beholde kontrakter

I Norge har ideelle aktører hatt en sentral rolle i oppbygningen av velferdstjenester, blant annet innen eldreomsorgen. Men det har vært utfordrende for flere ideelle stiftelser å beholde kontrakter og vinne fram i anbudskonkurranser de senere årene.

For Kirkens Bymisjon er det viktig å ha et akseptabelt lønns- og pensjonsnivå for de ansatte. Vi lever i en dyrtid, hvor stadig flere nordmenn lever under fattigdomsgrensen. Vi er ikke interessert i å presse lønninger ned. Vår lønnspolitikk bidrar til lav utskifting av personale, og fornøyde beboere, som opplever lite skifte i omsorgspersoner de har rundt seg. Men enhver leverandør som lover tilstrekkelig kvalitet inn i sitt tilbud vil kunne vinne fram i anbudskonkurranser, med forlokkende lave priser til kommuner med anstrengt økonomi. Dersom løftene likevel ikke kan innfris til avtalt pris, kan imidlertid resultatet bli rekrutteringsutfordringer og uro i virksomhetene.

Det har vært utfordrende for flere ideelle stiftelser å beholde kontrakter og vinne fram i anbudskonkurranser de senere årene

I Kirkens Bymisjon rigger vi oss for å være konkurransedyktige i ulike typer anbudskonkurranser, både de som er forbeholdt ideelle, og der vi må konkurrere med kommersielle aktører. At Oppdragsgiver ønsker ideelle aktører inn i anbudskonkurranser, for å unngå at det tas ut profitt på omsorgstjenester, er et politisk valg.

Kvaliteter i omsorgen

Vi oppfordrer uansett oppdragsgivere til å vinkle sine oppdrag mot kvaliteter i omsorgen. Dette er blant de forhold som særlig ideelle kan levere på: Verdiforankring, omsorg for hele mennesket, nettverk- og nærmiljøarbeid, frivillighet og bærekraft. Kvaliteter vi erfarer at flere etterspør innen behandlings - omsorgstjenestene.

Formålet med Kirkens Bymisjons arbeid er å være til stede der vi trengs for å avdekke urett, lindre nød og endre årsaken til at nød og urett oppstår. Kirkens Bymisjons omsorgsfilosofi har i seg raushet, mangfold og respekt – hele livet. På sykehjem og i omsorgsboliger vil vi være en stabil aktør som tilbyr personsentrert omsorg, kvalitativt gode tjenester og hverdager som inneholder kultur, glede og mening. Og vi vil strekke oss langt for å yte god omsorg i livets aller siste fase. Fordi vi mener at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg – hele livet igjennom.

Så svaret på spørsmålet innledningsvis, blir: Ja, Kirkens Bymisjon er, som ideell aktør konkurransedyktig og i stand til å levere god kvalitet og helhetlig omsorg, som etterspørres av brukere, ansatte og pårørende innen omsorgstjenester. Vi blir konkurransedyktige når våre kvaliteter og omsorg blir verdsatt.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt