Verdidebatt

SVikter verdens fattigste

BISTAND: Regjeringen og SV har forlatt solidaritetslinja og nedprioriterer verdens fattigste i en ekstremt sårbar tid med krig, klimaendringer og en økende ekstrem fattigdom.

Det er første gang på mange år det viktige en-prosent-målet ikke nås. KrF vet at forhandlinger kan være krevende, men dette handler om prioriteringer. KrF klarte å få FrP med på å gi 1 prosent i bistand i ni år.

SV ga opp å få Ap med i andre forsøk. At det skulle skje i en situasjon der verdens fattige har fått det mer krevende gjør det enda mer alvorlig. Dette usolidariske rødgrønne budsjettet betyr mindre skolegang, helsehjelp og mindre jobbskaping for utsatte mennesker i en tid det trengs solidaritet mer enn noen gang.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide presenterer ny strategi for Sahel.

SViktende prioriteringer

Utdanning er ryggraden i utviklingsarbeid, men Norges store innsats for utdanning til sårbare barn er blitt radbrukket gang på gang, med kutt i utdanningsbistanden fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Nå er det ikke mer ryggrad igjen å knekke, den er blitt røsket ut med SViktende prioriteringer.

Etter stengte skoler og økt arbeidsledighet, og nå dyrere mat og energi på grunn av Russlands innovasjon av Ukraina har behovene bare økt. Samtidig har Norges inntekter økt kraftig, men vårt svar er altså å gå ned til under 1 prosent av BNI i bistand. Det er virkelig ikke til å forstå hvorfor SV og Arbeiderpartiet svikter verdens fattigste.

SVada om internasjonal solidaritet

Stortinget vedtok i 2016 at én krone av hver hundrelapp Norge tjener skal gå til internasjonal solidaritet, det samme sier faktisk Hurdalsplattformen. Dessverre er dette også bare blitt tomme ord og SVada. De sa jo tydelig ifra at bistandsbudsjettet ikke er en prioritet, men det er fortsatt både dypt frustrerende og skuffende at SV ikke kjempet for bistandsprosenten. Hva skjedde med det SV som sammen med KrF sto i bresjen for internasjonal solidaritet?

Hva skjedde med det SV som sammen med KrF sto i bresjen for internasjonal solidaritet?

I denne ekstraordinære situasjonen burde Norge bidra tyngre inn med humanitær bistand, samt at vi bør gjøre mer for å redde liv i den pågående sultkrisen. Derfor økte KrF i vårt alternative budsjett bevilgningen til Verdens matvareprogram med 2500 millioner. Vi prioriterte Midtøsten, som er et av stedene med økt sårbarhet for matsikkerhet som følge av krigen i Ukraina. I tillegg har krigen i Midtøsten også gitt særlig store humanitære behov fremover og regionen vil trenge mye støtte. KrF øker derfor regionbevillingen til Midtøsten med 250 millioner, der økningen særlig skal rettes til styrkede menneskerettigheter, bekjempelse av korrupsjon og sysselsetting.

SVakt

Det er menneskene som sulter, som flykter fra krig og klimaendringer og matmangel som rammes når Norge SVikter egne prinsipper.

Hvilke andre land vil prioritere én krone på hver hundrelapp til verdens fattigste, når et rikt land som Norge er SVake og velger å ikke å gjøre det?

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt