Verdidebatt

Kristen strategi har forandret både mennesker og samfunnet

SAMFUNNSLIV: Kristne strateger har ikke vært opptatt av egen makt og vinning, men av å utbre kristen tro og gjøre livet bedre for andre. Gjennom kallet og troen utviklet de en praktisk klokskap, og en tillitsfull, nesten naiv, holdning til utfordringer.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt