Verdidebatt

Apologetikk er avgjørende viktig

BIBELEN: Vår store sorg er at apologetikken har vært helt oversett blant altfor mange kristne.

I «På Kant med apologetikken» (VL 8/10) løfter William Grosås frem den nært forestående Veritaskonferansen (21/10). Samtidig understreker han sterkt apologetikkens utfordringer. Som programansvarlig for konferansen vil jeg fremheve apologetikkens nødvendighet.

Grosås er opptatt av apologetikkens begrensninger og bekymret for dens farer. Det er legitimt. Vi som står bak Veritaskonferansen, har imidlertid i flere tiår arbeidet for en apologetisk oppvåkning. Vi har ikke opplevd en overdrevet eller overspent apologetikk som det største problemet. Vår store sorg er derimot at apologetikken har vært helt oversett blant altfor mange kristne. En slik svikt mot den bibelske oppfordringen om alltid å være «klar til forsvar» (1 Pet 3,14f) har dramatiske konsekvenser.

Bjørn Hinderaker, høgskolelektor i teologi ved NLA Høgskolen og programansvarlig for Veritaskonferansen

Behov for Veritaskonferansen

Det tynnes ut i kirkene. Ungdommen mister frimodigheten og troen. Menighetene har svart med tilbud om fellesskap, livshjelp og trøst. Og trosopplæring. Men vi har forsømt å samtidig gi hjelp til å se kristen tro som sann og troverdig i møte med spørsmål, innvendinger og livssynsalternativ. Vi trenger den årlige Veritaskonferansen for å minne oss om at den viktigste grunnen – men ikke den eneste – til å tro på det bibelske budskapet om Jesus, er at det er sant, godt og vakkert.

Grosås kritiserer spesielt apologeten William Lane Craig, noe som er legitimt. Men kritikken må være presis. Vi har forum for slike faglige drøftelser, både i tidsskriftet Theofilos og på Veritas forskningssymposium. Årets symposium utforsker C.S. Lewis’ bidrag til kristen apologetikk. Blant bidragsyterne er danske Emil Børty Nielsen, som har en fersk PhD som analyserer William Lane Craig og Alister McGrath som apologeter.

En slik svikt mot den bibelske oppfordringen om alltid å være «klar til forsvar» har dramatiske konsekvenser

Bibelsk apologetikk

Grosås selv synes å plassere seg i den apologetiske tradisjonen «fideisme». Her står tro helt alene, i en spenning til tanken og uten noen begrunnelse. Viljen og det subjektive valg har hovedfokus. Grosås anbefaler følgelig en «bevisst sirkelargumentasjon». Men selv om Kirkegaard og Barth er sentrale kristne tenkere, trenger også deres bidrag å bli gjenstand for teologisk og filosofisk kritikk. De er jo naturlig nok også barn av sin tid.

I Veritassamarbeidet gir vi rom for ulike perspektiver og posisjoner innenfor apologetikken. Samtidig har vi vært spesielt opptatt av å forankre apologetikken i Bibelens tekster. Gjennom vår forskning og formidling ved NLA Høgskolen har vi særlig utforsket hvordan Apostelgjerningene fremstiller Peter og Paulus som apologeter. Denne bibelske forankringen preger hele vår apologetiske virksomhet og gir rom for mye mer enn en fideistisk sirkelargumentasjon.

Fornuft og fantasi

På årets Veritaskonferanse løfter vi frem C.S. Lewis som apologet. Dette er et uttrykk for vår helhetlige tenkning om apologetikk, der vi ønsker å finne en sunn vei mellom snever fornuftstro og blind fideisme. Den samme balanserte tilnærmingen finner vi hos årets kjente hovedtaler Alister McGrath. I likhet med Lewis, var McGrath selv ateist i sin ungdom og kom frem til en kristen overbevisning i universitetsbyen Oxford. Velkommen til å utforske den apologetiske arven etter C.S. Lewis sammen med oss!


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt