Verdidebatt

Nominasjonskomiteenes liste – «Menighetenes fellesliste»?

KIRKEVALGET: Vi har ikke mottatt noen kritiske kommentarer eller klage på denne teksten fra andre grupperinger, eller fra velgere som viser usikkerhet om vårt navn.

Nominasjonskomiteens liste er valgvinner i kirkevalget 2023, sier Karl Øyvind Jordell i Vårt Land 29. oktober. En av grunnene til at denne lista ble valgvinner var at navnet ble endret til «Menighetenes fellesliste», hevder han. Det er feil, og krever derfor en kommentar.

Erling Birkedal

Valgreglene sier at «Listen fra nominasjonskomiteen skal benytte betegnelsen Nominasjonskomiteens liste.» (Valgreglene § 6-3) Vi forstår at dette er navnet som skal brukes både på selve valglisten og i omtalen av listen. Dette er noe vi har gjort og gjør på vår nettside. I topptekst og bunntekst på alle sider på nettsiden står navnet: Nominasjonskomiteens liste. Når vi på siden «Om oss» omtaler listen bruker vi konsekvent navnet Nominasjonskomiteens liste.

Klaget til Kirkerådet

Jordell sendte i sommer en formell klage til Kirkerådet som viser til hovedsiden på nominasjonskomiteen.no der vi bruker «Menighetenes fellesliste» som én av tre mellomoverskrifter. Han mener tydeligvis at dette kan fremtre som en betegnelse på valglisten og kan skape forvirring.

Vi er ikke enige i dette. Dette avsnittet er en redaksjonell tekst der vi forsøker å forklare hva som er særpreget for vår liste. Nevnte overskrift står ved siden av «Midt i kirken» og «Lokalt forankret». Disse tre avsnittene er med på å forklare hva som er særpreg ved vår liste, og hvordan den er blitt til. Ingen av disse mellomoverskriftene fremstår som listens navn.

Vi har ikke mottatt noen kritiske kommentarer eller klage på denne teksten fra andre grupperinger som har stilt til valg, eller fra andre velgere som viser usikkerhet om vårt navn. Det tyder altså ikke på at vår tekst skaper forvirring.

Vi har ikke mottatt noen kritiske kommentarer eller klage på denne teksten fra andre grupperinger som har stilt til valg

Ser ingen grunn til endring

Et enstemmig styre for Interesseforeningen for nominasjonskomiteens liste og tillitspersoner for listene mener at nettsiden konsekvent bruker «Nominasjonskomiteens liste» som navn/betegnelse på listen. Vi ser ingen tungtveiende grunn til at teksten bør endres slik Jordell hevder. Kirkerådets arbeidsutvalg har da også enstemmig avvist Jordells klage.

Vi vil si takk til alle som har brukt vår liste ved valget. På vår oppdaterte nettside, nominasjonskomiteen.no, finnes presentasjon av alle som er valgt til bispedømmeråd/kirkemøte fra våre lister. Vi er lokalt forankret og vil arbeide for menighetenes beste.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt