Verdidebatt

«Livssynsåpen by» må fylles med innhold

LIVSSYNSPOLITIKK: Det er trist at hovedstadens to største partier ikke har husket på livssynsfeltet i sitt program. Partiet Sentrum Oslo har derimot en omfattende livssynspolitikk.

Religion og livssyn er en viktig del av livet for mange mennesker i Oslo. Vi i Partiet Sentrum mener dette også må gjenspeiles i politikken. Oslo kommune har vedtatt å være en livssynsåpen by. Samtidig er det klart at mangfoldskompetansen i kommunen må bli bedre. Håndhilsningssaken fra starten av sommeren er et slående eksempel på at kunnskapen til å navigere i dette feltet ikke er systematisk innarbeidet i Oslo-skolen, og andre fortellinger viser oss at det samme gjelder flere steder. Dette vil vi i Partiet Sentrum gjøre noe med.

Fra venstre: Zaeem Shaukat, Simen Bondevik og Anders Møller-Stray,  listekandidater for Partiet Sentrum i Oslo

Livssynsåpen by er et begrep som må fylles med innhold. Vi gleder oss til livssynsmeldingen fra byrådet, men håper samtidig våre forslag er med i arbeidet med å fremme en tros- og livssynspolitikk for byen fremover.

Vi synes det er trist at byens to største parti, slik VL har dokumentert, ikke har husket på livssynsfeltet i sitt programarbeid i Oslo. Debatten som Samarbeidsrådet for tros—og livssynssamfunn nylig arrangerte på Litteraturhuset, viser at få av de andre partiene har noe liknende heller. Det man ikke engang prioriterer i programarbeidet, vil neppe prioriteres i praktisk politikk. Vi i Partiet Sentrum Oslo er stolt over å kunne presentere vår omfattende politikk på feltet.

Mer penger, mindre islamofobi

Oslo kommune bevilger vesentlig mindre penger per medlem til trossamfunn, enn hva de andre store byene i Norge gjør. Forskjellen mot Bergen, Trondheim og Stavanger er på 20-40 prosent. I en by med så stort mangfold, burde tildelingen være langt høyere. Partiet Sentrum går til valg på å øke tildelingen med 5 prosent utover lønns- og prisvekst neste fire år. Det er vedtatt som en av våre ti hovedsaker, som vi skal ha gjennomslag for om vi kommer på vippen i neste bystyre.

I en livssynsåpen by, må det være trygt å være åpen om sin religiøse tilknytning. Partiet Sentrum mener at Oslo kommune må jobbe aktivt for at oslopolitiet må etterforske hatytringer mot mennesker, også når denne angriper deres religiøse tilknytning. Dette innebærer å etterforske koranbrenning, der dette inngår i hatefulle ytringer. Oslo kommune bør tydelig markere FNs internasjonale dag for bekjempelse av islamofobi, den 15. mars.

Oslo kommune bør tydelig markere FNs internasjonale dag for bekjempelse av islamofobi, den 15. mars.

Flere lokaler og hjemmebesøk

Alle mennesker har rett til å utøve sin religion. Dette gjelder også eldre med helsemessige utfordringer. I Oslo bor eldre i eget hjem stadig lenger, med hjelp fra hjemmetjenesten. Partiet Sentrum mener Oslo kommune har et ansvar for å tilby å formidle kontakt med hjelpemottakernes trossamfunn, der hjelpemottakeren ønsker dette. Mange trossamfunn drar på hjemmebesøk, men de er avhengig av å vite hvor det er behov for dem. Partiet Sentrum mener også at den øvre aldersgrensen for BPA bør oppheves, slik at eldre med dårlig helse lettere kan få hjelp besøke sitt nettverk og sitt trossamfunn selv.

Mange trossamfunn sliter med lite egnede lokaler. I mange av byens vakre kirker er vedlikeholdsetterslepet stort. Partiet Sentrum går til valg på at det skal bli enklere for trossamfunn å låne lokaler fra kommunen til større arrangement (begravelser, bryllupsseremonier og høytidsmarkeringer) der deres egne lokaler ikke strekker til. Vi støtter planene for et livssynsåpent hus på Økern, og vi vil bevilge penger til oppgradering og energiøkonomisering av kirker og andre gudshus.

Tros- og livssynspolitikk er et sterkt prioritert område for Partiet Sentrum Oslo (og andre steder). Det er viktig for oss nå i valgkampen, og det kommer til å være like viktig i byråds- og budsjettforhandlinger etter valget. Vi er et mangfoldsparti, og stolt av det!


Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt