Nyheter

Livssyn er taper i storby-valgkamp

STORBYKAMP: Foran valgdrama i storbyer gir Ap og Høyre knapt noen løfter om livssynspolitikk. I Oslo er Høyre helt «religionsfritt», viser Vårt Lands verdisjekk av programmer.

– Det er pinlig, sier bispedømmerådsmedlem og Høyrekandidat, Arve Juritzen.

Han tror det må være en glipp. Men også i store byer som Trondheim og Stavanger får tros- og livssynspolitikk knapt omtale.

Blått eller rødt styre? I valgdueller går Ap og Høyre tøft ut mot hverandre om spesielt skole og private helsetilbud i thrilleren om makten. Men hva lover de to motpolene velgerne i livssynspolitikken? Og hva sier de om skjenkepolitikk, grep mot rusbruk – og et mulig fritidskort for barn?

Vårt Land har sjekket verdipunkter hos Høyre og Ap i landets fem største kommuner: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger – og Bærum.

Sikter mot blå makt – med livssynsløse valgløfter

Ap har ledet byrådet i Oslo siden 2015 – byen med landets største livssynsmangfold. Men hverken Den norske kirke – eller det økende innslaget av trossamfunn der minoriteter finner sin plass – er tunge tema hos Ap og Høyre.

Et Høyre klar for makt skriver faktisk ingenting i programmet for 2023–2027. Og fra byrådsleder Raymond Johansens leir er det sparsomt.

Ap nøyer seg med å «ivareta kulturelt samarbeid», samt «styrke samarbeid» med tros- og livssynssamfunnene. Dessuten vil Ap sikre «krav om representasjon og likestilling i styrene». Det er også Aps linje nasjonalt.

Arendalsuka 2023

Pilegrimssatsing teller i Trondheim

Livssynskapitlene er også tynne hos Ap og Høyre i tre andre storbyer:

 • Trondheim Ap begrenser seg til å ville «fortsette pilegrimssatsingen». Motpolen Høyre gjør som kolleger i Oslo: Skriver ingenting.
 • I Stavanger kan Høyre overta makten, men forteller ikke hva velgerne kan vente. Bortsett fra å love et «romslig livssynsnøytralt seremonibygg».
 • Løfter om ikke-kristne seremonier er også viktig for Ap, som i dag har ordføreren i oljebyen.

«Mangelen på livssynspolitikk er nok en glipp»

Men hvordan kunne Oslo Høyre droppe all omtale av livssynspolitikk?

Arve Juritzen er medlem av Oslo bispedømmeråd, står på Nominasjonskomiteens liste til kirkevalget og driver nå valgkamp for Høyre om bystyreplass:

– Jeg ble overrasket, men mangelen på livssynspolitikk er nok en glipp.

Selv var han ikke kommet inn i manesjen da partiprogrammet ble laget.

– Men Høyres formålsparagraf fastslår at partiet bygger på det kristne kulturgrunnlaget. Derfor er det ikke tvil om at partiet er en støttespiller i livssynspolitikken, sier han.

---

Blikk på verdipolitikk

 • Våre største kommuner forvalter store budsjetter – og tar avgjørelser på en haug felt staten ikke gjør.
 • En rekke verdipolitiske tema kan skape fronter og få det til å gnistre i en kommunestyresal. Skjenking og privatskoler er slike tema.
 • Årets kommunevalg avvikles 11. september.

---

Går tungt inn for livssyn – hvis han blir valgt

Velges han inn i Oslo bystyre, vil Juritzen personlig kaste seg inn for å løfte tros- og livssynsfeltet:

– Jeg vil ha det opp på dagsorden. Byråden som får ansvaret for det, bør jobbe mer med det enn den som har ansvaret i dag.

Fra plassen i bispedømmerådet har opplevelsen vært at kommunen er lite aktiv – sammen med livssynsorganisasjonene.

– Det er penger det handler om. Og så stopper det der. Det har jeg lyst til å gjøre noe med.

For det bør handle om mer: Eksempelvis dialog om antall kirkebygg – og bruken av dem. Om vedlikehold. Og om å sikre plan for flere – og bredere aktiviteter i byggene.

– Det ligger en kraft og en styrke i kirken og trossamfunnene sammen, en kraft jeg ikke ser blir brukt, sier Juritzen.

Oslo 20230326. 
Christine Benedichte Meyer er byrådsleder kandidat i Bergen, under Høyres landsmøte 2023 på Gardermoen.
Foto: Alf Simensen / NTB

Men noen driver også fremsnakk av trosfeltet

Men i Bergen og Bærum, landets femte største kommune, er vekten på livssynspolitikk en helt annen:

 • Bergen Høyre lover å støtte Den norske kirke som en «betydningsfull verdibærer». Også skolegudstjenestene vil Høyre «løfte frem».
 • Ap i byen fastslår at kirken og livssynssamfunnene «gjør en viktig frivillig innsats». Partiet vil jobbe for «livssynsfleksible» seremonirom.
 • Bærum Høyre har eget kapittel om «Tett samarbeid med Den norske kirke». Kirkene gir «en følelse av tilhørighet» og er en «viktig møteplass».
 • Bærum Ap beskriver kommunens kirker som «viktige samlingspunkter for innbyggerne». Lokalt ønskes det en «trosrik kommune».

Jeg ble overrasket, men mangelen på livssynspolitikk er nok en glipp

—  Arve Juritzen, Høyre-kandidat og kirkevalgt

Høyre vil overta makt – her er alkoholmenyen

Men også på andre felt i Vårt Lands gjennomgang finnes det politikkområder man knapt nevner. Skjenkepolitikk var tiår tilbake en tilbakevendende lokalpolitisk tematikk. Nå er omtalen svært sparsom.

Men tre steder slår Storby-Høyre seg løs:

 • Bergen: Ja til alkohol på sykehjem, alkoholsalg på idrettsarrangementer for voksne, flere skjenkebevillinger i bydeler – ja til butikksalg av alkohol julaften og påskeaften.
 • Oslo: La handelsbedrifter tilby servering – akkurat som skjenkesteder kan drive handel av enkelte varer.
 • Trondheim: Prøveprosjekt med utvidet skjenketid.

Ap i de fem store kommunene nevner knapt annet enn krav om allmenngjort tariffavtale for å få skjenkebevilling.

Frir til velgere med rusreform

Flere bypartier går også langt i å tilby egen vri på rusreform. For Solberg-regjeringens nasjonale fremstøt strandet. Og Støre-styrets alternativ er ennå ikke kjent.

Både Oslo og Bergen Ap lover velgerne prøveprosjekt med rusreform. I Oslo med «helsehjelp, ikke straff». I Bergen vurdering av andre reaksjonsformer mot stoffbrukeren.

I begge byer lover også Høyre rusreform, men er ikke konkrete om temaet straff.

Oslo 20230326. 
Sissel Knutsen Hegdal, ordførerkandidat i Stavanger, på Høyres landsmøte 2023.
Foto: Alf Simensen / NTB

Bare Ap i hovedstaden med blankt privatskole-nei

I vår fikk kunnskapsminister Tonje Brenna på plass innstramminger i privatskoleloven: La kommuners ja eller nei bety mer når endelig beslutning tas. Temaet kan gi splittende debatter i Kommune-Norge de neste fire årene.

Men det er bare Oslo Ap som lover blankt nei til flere private skoler. Høyres programmer i de største byene nevner ikke tematikken. Men i både Bergen og Oslo lover Høyre å etablere nye «profilskoler» – for eksempel i realfag.

På menyen: Lokale varianter av fritidskort

Dagens regjering skrotet Kjell Ingolf Ropstad og Solberg-regjeringens arbeid med fritidskort til aktiviteter for barn. Men i store kommuner lever varianter videre:

 • Bærum Ap vil ha aktivitetskort – i samarbeid med fylkeskommunen.
 • Bergen Ap går for et digitalt kort med rabatter på aktiviteter.
 • Stavanger Høyre slår på stortromma: Gi barn og unge mellom 6 og 18 år fritidskort på 1000 kroner per halvår.
 • I Oslo og Trondheim lover Høyre at alle barn kan få delta på minst én fritidsaktivitet.Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter