Verdidebatt

Noen rettslige rammer for håndhilsing

VERDIER: Det er rektors oppgave å sørge for at elevene lærer hva det innebærer å vise respekt, og konteksten man befinner seg i er faktisk viktig.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt