Verdidebatt

Norge er ikke verden

MIGRANTER: Det må ikke bli slik at innvandreres integrering i Norge består i at de slutter seg til Den norske kirke.

Hvorfor er Den norske kirke «blendahvit» innen ledersjiktet og på grunnplanet? I dag stilles det spørsmål ved det. Det er ikke unaturlig, for en kirke bør undre seg over at den er «hvit» når den i nærmiljøet omgis av mange mennesker med andre hudfarger. Men måten man stiller spørsmålet på, og de forutsetninger man legger til grunn, stusser jeg over.

Norge er ikke verden – heller ikke religiøst og kirkelig sett. Den norske kirke er norsk, en evangelisk-luthersk nasjonalkirke. Men blant kristne innvandrere flommer det ikke over med lutherske kristne. De fleste komme fra andre kirkesamfunn. De kan være metodister, ikke få er pinsekarismatiske og mange er katolikker. I den seneste tid har ortodokse kristne fra ulike nasjonale kirker økt i antall.

Bernt Oftestad. Veien og målet – en konversjonshistorie.

For liberal?

Innen Den norske kirke har tydeligvis den holdningen vokst frem, at så snart en kristen innvandrer har satt foten på norsk jord, så «tilhører» vedkommende Den norske kirke og burde finne sin plass der. Så undrer man seg over at det ikke skjer. Grunnene kan være mange, men det kan faktisk hende at de finner sin plass i et kirkelig fellesskap som har den samme lære, kirkeordning og/eller åndelige profil som de kjenner fra hjemstedet.

Noen har pekt på at Den norske kirke er gjennomsyret av liberal teologi, og det skremmer mange innvandrede kristne som har en konservativ protestantisk bakgrunn. I anglikanismen har man noe av det samme problemet: store anglikanske kirker i den tredje verden følger ikke den teologiske liberaliseringen innen den nordlige anglikanismen.

Blant kristne innvandrere flommer det ikke over med lutherske kristne

Integrering utenfor DNK

Den norske kirkes selvforståelse av kristne innvandrere, synes å være en ettervirkning av kirkesituasjonen under den statlige konfesjonskirkens tid fra 1600-tallet av. Den norske statskirken sikret religiøs enhet, men uten frihet. Etterhvert ble det lov å «dissentere» fra statsreligionen.

Den norske kirke er fortsatt konstitusjonell og er som sådan statens kirke. Den er fortsatt kirken i Norge i det offentlige. Men det må ikke bli slik at innvandreres integrering i Norge består i at de slutter seg til Den norske kirke. Norge er ikke verden. Den norske kirke er ikke katolsk, men en nasjonal.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt