Verdidebatt

«Dypt urovekkende at det er dette debattnivået Egebakken legger seg på»

KIRKEVALG: Det er flott at Frimodig kirke gir velgerne et nytt alternativ i høstens kirkevalg, men debattnivået til Therese Egebakken er urovekkende.

Toppkandidaten til Frimodig kirke i Stavanger, Therese Egebakken, langer ut mot Åpen folkekirke i Vårt Land fredag 5. mai. Det er mye å ta tak i, men jeg nøyer meg med å korrigere noen åpenbare feil.

Lill Tone Grahl-Jacobsen, Åpen folkekirke

Penger og politikk

For det første stemmer det ikke at kirkepolitikk og demokrati får «så enormt mye penger». Askeland-utvalget la i fjor fram en utredning om folkevalgtrollen, og der tydeliggjøres det at rammebetingelsene for folkevalgte og kirkedemokratiet må styrkes for å kunne ivareta ansvaret i kirkeordningen vår. Folkevalgte i denne sammenheng er medlemmer valgt til menighetsråd, fellesråd, bispedømmeråd og de sentralkirkelige rådene Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd.

For det første stemmer det ikke at kirkepolitikk og demokrati får «så enormt mye penger»

Den norske kirke bevilger årlig to millioner kroner for å styrke rammene for kirkepolitisk arbeid og kompetanseheving blant Kirkemøtets medlemmer. Åpen folkekirke får i underkant av 900.000 kroner for våre 39 innvalgte medlemmer. Resten blir fordelt på Bønnelistas ni og de 32 andre folkevalgte medlemmene av Kirkemøtet, inkludert Frimodig kirkes toppkandidat i Stavanger. Det er listene som selv bestemmer hvordan pengene skal brukes. Åpen folkekirke er åpne om hvordan disse midlene brukes. Det vil vi også oppfordre andre til å være.

Åpen folkekirke har siden 2014 systematisk jobbet for å styrke medlemmenes innflytelse gjennom kirkevalget og gi folkevalgte økt kompetanse og gode rammer til å utføre oppdraget sitt. Dette kommer hele kirken og alle folkevalgte til gode, ikke bare dem som er innvalgt på våre lister. Dette lover vi å fortsette med.

Urovekkende debattnivå

For det andre antyder Egebakken at Åpen folkekirke heller peker på pride-flagget enn på Jesus når mennesker kommer til samtale. Dette er en fullstendig usann påstand, og det dypt urovekkende at det er dette debattnivået Egebakken legger seg på. Kirken er i verden for å forkynne evangeliet, det mener vi alle, og Egebakken bes avstå fra å spre usannheter om Åpen folkekirke.

Hver eneste dag siden vi ble innvalgt i kirkens styrende organer har vi arbeidet for å styrke folkekirken og kirkens liv i lokalsamfunn over hele Norge. Samtidig har vi jobbet for at kirken skal begynne å behandle LHBT+-personer skikkelig, blant annet gjennom å vie likekjønnede par og ikke forskjellsbehandle ansatte på bakgrunn av hvem en er gift med. Den norske kirke trenger faktisk ikke velge mellom å likebehandle og å være kirke. Vi er glade for at vi har lykkes med mye og at det har skjedd store endringer i kirken siden kirkevalget i 2015. Vi vil gjøre det vi kan for å bevare det vi har fått til, og fortsette arbeidet for en kirke som ikke gjør forskjell på folk.

Redelighet i valgkampen

Åpen folkekirke ønsker et meningsmangfold i kirken og hilser nye lister velkommen. Det er naturlig at Egebakken og Frimodig kirke framover vil være tydelige på politikken sin og at de ønsker å dra Den norske kirke i en annen retning enn Åpen folkekirke. Det er viktig for at velgerne skal vite hvilke alternativer de har å velge mellom. Men de må være redelige når de beskriver Åpen folkekirke og hva vi står for. Det var de ikke i Vårt Land 5. mai.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt