Verdidebatt

«Helt sykt at denne forsvarsministeren skal lede oss gjennom en hinsides trakasseringsskandale»

TRAKASSERING: Det er helt sykt at vi i dag har en forsvarsminister som skal lede oss gjennom en hinsides trakasseringsskandale, samtidig som han ikke tar ansvar for sin egen.

Enda har ingen av de ti partifellene tatt på seg ansvaret etter å ha vært på hytteturen der de sendte en skikkelig trakasserende SMS til sin partikollega. Dette har vist oss at slike handlinger gir null konsekvenser så lenge du ikke tar ansvar. Smart trekk av disse gutta, for to av dem kunne da bli ministre – skikkelig forbilledlig!

Det er kanskje en utdatert læringsmodell, men da jeg gikk på skolen fikk hele klassen gjensitting om de som hadde laget bråk den dagen ikke sto fram. Jeg kan forstå at ikke alle ti er skyldig i å ha utøvd en trakasserende handling, men jeg kan ikke forstå at Støre tenker at hans forsvarsminister, som er en av de ti, i dag har noe autoritet i håndteringen som kreves i forsvaret.

Vi kan ikke ha en kultur i Norge der personer involvert i pågående trakasseringssaker blir belønnet med forfremmelser til ledende maktposisjoner

Ylva Bang er sentralstyremedlem i KrFU.

Når hytteturminister Gram nå kaller inn Forsvarssjefen på teppet, på bakgrunn av at Forsvarets håndtering i noen tilfeller har vært å forfremme overgriperne, hefter episoden med den trakasserende SMSen ved ham.

Det er kanskje en utdatert læringsmodell, men da jeg gikk på skolen fikk hele klassen gjensitting om de som hadde laget bråk den dagen ikke sto fram

I ettervirkningene av kvinnedagen mener jeg det er på tide at Støre krever denne saken løst i sitt samarbeidsparti, og rydder opp i sin regjering.

Vi kan ikke ha en kultur i Norge der personer involvert i pågående trakasseringssaker blir belønnet med forfremmelser til ledende maktposisjoner. Om vi skal se en holdningsendring i resten av samfunnet, må vi først ansvarliggjøre dem som leder landet.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt