Verdidebatt

Hva er Gelius’ oppskrift på dialog?

ISLAM: Å leve godt sammen krever både tydelighet og åpenhet av oss alle; enten det er som par, familie eller som storsamfunn.

Einar Gelius kritiserte meg i torsdagens Vårt Land for manglende tydelighet i møte med islam, slik han jevnlig gjør. Men som Åste Dokka formulerte det i sin kloke kommentar, kan det virke som det han egentlig etterlyser er at jeg skal «bli litt mer enig med ham». Det blir jeg nok ikke.

Sunniva Gylver. Prest i Fagerborg menighet.

Takk likevel, Einar, for at du med ditt innlegg gir meg en anledning til å understreke dette:

I et stadig tøffere og mer tabloid og polarisert offentlig ordskifte, trenger kirken enda flere ledere som evner og vil ta plass med en annen type stemme i offentligheten. Jeg vil bidra til det så godt jeg kan.

Dialog krever tydelighet

Gjennom snart tjue år har jeg engasjert meg i religionsdialogen lokalt og nasjonalt. Å leve godt sammen krever både tydelighet og åpenhet av oss alle; enten det er som par, familie eller som storsamfunn. Kristendom, islam, ateisme og andre livssyn finnes i mange varianter. Det er direkte uredelig å sammenlikne den klokeste og beste versjonen av sitt eget livssyn med den mest ekstreme varianten av en annens. Da bidrar vi til å nøre opp under fordommer, utenforskap, sinne og frykt. I stedet må vi faktisk finne sammen på tvers av tro og livssyn og andre slags grenser.

Det er direkte uredelig å sammenlikne den klokeste og beste versjonen av sitt eget livssyn med den mest ekstreme varianten av en annens

Vi må bygge robuste vennskap, og stå opp mot hat og ekstremisme i alle varianter. Som prest gjør jeg det forankret i kristen tro og teologi. Kristendommen har blitt og blir brukt, det vil si misbrukt, i høyreekstrem hatretorikk og terror. Derfor er det viktig at vår kirkes ledere er tydelige motstemmer. Boka Tro på tvers (2018) var ett av mitt (og Bushra Ishaqs) bidrag: to personlige og likeverdige trosportretter, tydelig forankret i hver sin tradisjon, innenfor de samme permene. Dialog kan iblant være hardt arbeid, men alternativene er dårlige; vi lever jo faktisk sammen. Hva er Gelius’ oppskrift for dette samlivet?

Maktkritisk perspektiv

Einar Gelius spør også: Hvor er Gylvers tydelige engasjement for ytringsfriheten?

Svar: Mitt engasjement er der ytringsfriheten trues; alltid med et maktkritisk perspektiv. Enten den trues av voldelige ekstremister av ulik valør, eller den trues av at prisen for å ytre seg for utsatte minoriteter blir så skyhøy i form av hat, trusler og vold, at viktige stemmer forblir tause eller bringes til taushet. Jeg kjenner noen av dem.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt