Verdidebatt

Til Helhet svarer Simon Stisen

SAMLIVSETIKK: Det påhviler kristne en betydelig risiko hvis man velger å velsigne homofil seksualitet.

Simon Stisen stiller fire spørsmål til kristenledere angående homofile i menigheten. Her er våre svar:

1. Er homofil praksis et frelsesspørsmål?

Tematikken er utvilsomt litt ubehagelig. Og dypest sett så er vi jo ikke satt til å avgjøre menneskers frelse, men vi er kalt til å forkynne Guds Ord.

Spørsmålet er utfordrende å svare direkte på. Svarer man nei blir jo neste spørsmål: Hvorfor kan man da ikke leve med to syn? Svarer man ja risikerer man å bli stemplet som bidragsyter til det Stisen kaller «en livsreise jeg ikke unner noen som vokser opp i våre kirker idag». Slik sett minner spørsmålet om da Jesus fikk spørsmål om det er tillatt å betale skatt til keiseren.

Kanskje bør spørsmålet stilles på en annen måte? Kan man sikkert konkludere med at homofil praksis ikke er et frelsesspørsmål?

Når det gjelder homofile handlinger og frelsesspørsmålet så kommer man jo ikke utenom at bibeltekstene, især 1. Kor 6:9, plausibelt kan forstås slik at tap av frelse er mulig konsekvens.

Ole Gramstad Jensen.

Og kanskje derfor spørsmålet bør stilles på en annen måte? Kan man sikkert konkludere med at homofil praksis ikke er et frelsesspørsmål? Og hvor stor grad av sikkerhet bør man kreve i dette spørsmålet? Eller sagt på annen måte: Hvor lav skal sannsynligheten være før man er villig til å risikere det verste av alle tenkelige utfall?

Dette er et spørsmål man ikke har råd til å svare feil på. Det påhviler kristne en betydelig risiko hvis man velger å velsigne homofil seksualitet.

2: Kan homofil orientering endres?

Svaret på dette er ja. Det forteller forskningen oss. I den britiske NATSAL-3 studien (2013) intervjuet man rundt 15.000 personer i alderen 16-74 år, og fant at i løpet av en femårperiode hadde 80 prosent av de med likekjønnede partnere endret orientering, de fleste i retning av heteroseksualitet. Dette er egentlig ikke kontroversielt. Det er bred enighet om at seksuell tiltrekning er mer flytende enn tidligere antatt. Dette med mindre temaet er «konverteringsterapi». Da blir alt veldig statisk igjen, ifølge argumentasjonen.

Både Bibelen og biologien er imidlertid klar på at mann og kvinne er skapt for hverandre. Endring i retning av heterofil tiltrekning er derfor samsvarende med kroppens egen tilrettelagte forutsetning. Mye på grunn av negativ omtale rundt for lengst forlatte reorienterings-teknikker så er det mye «berøringsangst» her. Men jeg vil anbefale Stisen å se litt på arbeidet til Changed Movement (USA) og X-Out Loud (Europa). Dette er medvandrer-organisasjoner med voksende gjennomslagskraft.

Det er bred enighet om at seksuell tiltrekning er mer flytende enn tidligere antatt. Dette med mindre temaet er «konverteringsterapi». Da blir alt veldig statisk igjen, ifølge argumentasjonen

Noen opplever endring i den forstand at deres tiltrekning til det motsatte kjønn overstiger den tiltrekning de opplever til samme kjønn. Men de aller fleste kan få det lettere i forhold til det å leve avholdende. Og svært mange kan oppleve en tiltakende interesse i det motsatte kjønn, om de får hjelp til å bearbeide sine følelser.

3: Hvordan få meningsfulle liv?

Her legger Stisen det premiss at homofil orientering ikke kan endres. Det er noe overraskende, for i sin egen podkast «Størst av alt?» intervjuer han Øivind Svendsen, som i en alder av 62 år giftet seg med en kvinne, etter flere tiår med likekjønnet tiltrekning.

Vil alle i samme situasjon oppleve det samme? Neppe. Men det er mulig.

Alle som ønsker å gifte seg, men ikke lykkes, kan tidvis kjenne på stort savn. Og det gjør det ikke alltid lettere at kirken så sterkt oppmuntrer til ekteskapet. Det er krevende å balansere dette, for man kan ikke forvente at kirken ikke skal snakke om mann/kvinne-relasjonen. Så kan man snu også på dette spørsmålet og spørre: Er sex og familieliv en forutsetning for et meningsfullt liv? Nei, selvsagt ikke.

Jeg tror at manges livsreise ville vært annerledes om kristne menigheter hadde vært mer åpne om seksuelle problemstillinger.

Er sex og familieliv en forutsetning for et meningsfullt liv? Nei, selvsagt ikke

En åpenhet må også bety at man inviterer de med homofile følelser til å være ærlige og komme sammen med andre for å snakke om disse sidene ved livet. Vi i Til Helhet kaller menighetene til en nyorientering av sin holdning til disse temaene. Det vil vi bidra til.

4: Ville du klart å oppgi seksuelt liv som en del av en livslang forpliktelse?

Svaret på dette spørsmålet henger nært sammen med svaret på de andre spørsmålene. Hvis Stisen svarer nei på de to første, og i tillegg synes det er vanskelig å finne mening med livet, så blir det nærmest umulig for ham finne motivasjon til å oppgi sitt homofile seksualliv.

Men hvis man svarer ja på de to første spørsmålene, og samtidig erkjenner at livet er mer enn seksualiteten, så burde det være mulig å finne motivasjon til sølibatært liv. Det kan da være til hjelp å se at mange av troens forbilder fikk utrettet mye nettopp fordi de var enslige.

Hvis man svarer ja på de to første spørsmålene, og samtidig erkjenner at livet er mer enn seksualiteten, så burde det være mulig å finne motivasjon til sølibatært liv

Et annet moment er dette: Såfremt en homofil avstår fra å leve seksuelt, vil vedkommende kunne ha tillit på alle nivåer i en konservativ kirkelig kontekst. Man mister også noe verdifullt ved å velge bort denne tilliten.

Gud fjerner ikke alltid livets vanskeligheter på den måte vi ser for oss. Jesus har ikke lovet oss et enkelt liv. Men han har lovet oss å være nær. Det beste vi da kan gjøre er å gå den veien han går. For der er han alltid å finne. Vi må selv gå veien, omvendelsens vei, men han går med oss.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt