Verdidebatt

Tror hun at Freddy Kalas lyver?

BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH: Denne menigheten er ikke en tennisklubb man uten videre melder seg ut av om man ikke er fornøyd, selv om Berit Hustad Nilsen fremstiller det slik.

7. januar gjengir Vårt Land Fredrik Aukes fortelling fra TV-programmet «Hver gang vi møtes», om hvordan det var å bryte ut av Brunstad Christian Church (BCC). Foreldrenes skilsmisse var ikke forenlig med fortsatt tilhørighet i menigheten han hadde vokst opp i.

Han forteller at «tapet av venner, en fast tro og et mål» var tungt og har preget ham siden. Senere i livet gjennomgikk han en periode med sorg, angst og depresjon.

For en som selv forlot denne menigheten i ung alder er det lett å forstå Aukes reaksjoner. Jeg har sett det mange ganger.

Går til frontalangrep

En skulle tro at BCCs kommunikasjonsleder Berit Hustad Nilsen ville uttrykke en viss forståelse og kanskje også medfølelse da hun fikk anledning til å uttale seg om Aukes historie. Den muligheten benyttet hun seg ikke av. I stedet velger hun å gå til frontalangrep på avisen for å videreformidle Aukes fortelling. Hun kaller det «en vrang-vinkling som gjør at barn og ungdom i BCC føler seg tråkket på og at trossamfunnet blir degradert til noe skadelig som en må bryte ut fra».

Tror Hustad Nilsen at Auke lyver om sin opplevelse av å bryte ut av menigheten? For dette er nemlig ikke «vrang-vinkling» av Vårt Land, men Aukes egne ord fra tv-programmet. Jeg kan i så fall forsikre henne om at det finnes veldig mange som Auke. Noen med langt mørkere skjebner enn ham.

I noen tilfeller kan det å forlate BCC innebære å miste sitt sosiale miljø, sin familie og kanskje alt man har bygd sitt liv på.

Kostnaden kan være høy

Denne menigheten er ikke en tennisklubb man uten videre melder seg ut av om man ikke er fornøyd, selv om Hustad Nilsen fremstiller det slik. Kostnaden ved å forlate menigheten kan være svært høy. I noen tilfeller kan det innebære å miste sitt sosiale miljø, sin familie og kanskje alt man har bygd sitt liv på. Dertil kommer gjerne en angst for den fortapelsen som tilkommer alle dem som forlater menigheten, slik man er blitt opplært til å tro fra barnsben av.

Jeg syns Hustad Nilsens uttalelse er arrogant og trist. Den viser også etter min oppfatning BCC-ledelsens manglende forståelse for hva trossamfunnet kan påføre mennesker av traumer, sorg og fortvilelse. Men jeg er ikke overrasket. Til det har jeg dessverre sett for mye.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt