Verdidebatt

Vi ikke er ferdige med å jobbe for et inkluderende samfunn

NLA: Både folk og familier kommer i alle mulige utgaver, derfor er det ekstra viktig at vi sikrer en inkluderende praksis og forståelse i landets barnehager og skoler.

I Vårt Lands fremstilling av debatten mellom statsråd Borten Moe og meg kan man få inntrykk av at jeg ansvarliggjør Norsk Læringsakademi (NLA) for terroren som rammet det skeive miljøet i sommer. Det stemmer ikke. Det som derimot stemmer, er at jeg brukte terroren som et eksempel på at skeive fortsatt lever med risiko om vold og hets.

Hendelsen, og tiden etterpå, forteller helt tydelig at vi ikke er ferdige med å jobbe for et inkluderende samfunn. Det skulle bare mangle at jeg som utdanningspolitiker bruker Stortingets talerstol til å løfte debatten om hvilke verdier som skal få være grunnlaget i oppvekstsektoren.

.

Kontrast

Verdidokumentet til NLA står i skarp kontrast til det rammeverket som regulerer både barnehage og skole. Dette er viktig, fordi NLA utdanner lærere til nettopp barnehage og skole. Når NLA, tross motstand og uro, insisterer på å beholde setningen «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken» står det i direkte motstrid til den profesjonsetikken lærerne de utdanner forplikter seg til. Den lyder for eksempel: «Skolen skal ta hensyn til mangfoldet av elever og legge til rette for at alle får oppleve tilhørighet i skole og samfunn. Vi kan alle oppleve at vi skiller oss ut og kjenner oss annerledes. Derfor er vi avhengig av at ulikheter anerkjennes og verdsettes (LK20)».

Så i stedefor å lese Rødts spørsmål slik fanden leser Bibelen, foreslår jeg at vi diskuterer hvordan vi sikrer åpne og inkluderende miljø for våre barn

Ikke les Rødts spørsmål slik fanden leser Bibelen

NLA utdanner lærere som skal møte barn og deres familier. Både folk og familier kommer i alle mulige utgaver, derfor er det ekstra viktig at vi sikrer en inkluderende praksis og forståelse i landets barnehager og skoler. Opplæringsloven, Barnehageloven, Rammeplanen for barnehagen, Forskriften om grunnskolelærerutdanningen, Forskriften om barnehagelærerutdanningen og Læreplanverket for kunnskapsløftet – dette er alle styringsdokumenter som skal sikre barns rett til inkluderende miljø og som påpeker læreres plikt for å sørge for dette.

Så i stedefor å lese Rødts spørsmål slik fanden leser Bibelen, foreslår jeg at vi diskuterer hvordan vi sikrer åpne og inkluderende miljø for våre barn.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt