Nyheter

Rødt presset for å fjerne NLAs statsstøtte. Det avviste Borten Moe blankt

SPØRRETIME: Rødts utdanningstalskvinne, Hege Bae Nyholt, mener NLA Høgskolens verdidokument er så diskriminerende at institusjonen bør miste 315 millioner kroner i støtte. I Stortinget tok hun det inn i samme kontekst som masseskytingen mot skeive i Oslo.

Høgskolens verdidokument, som viser til ekteskapet mellom mann og kvinne som «bærende norm i samlivsetikken», fikk Rødt-profilen til å utfordre den ansvarlige statsråden, Ola Borten Moe. Hun mener det strider med Opplæringslovens ord om at «alle former for diskriminering skal motarbeides. Skolen skal ha nulltoleranse mot diskriminering».

– Vil statsråden be NLA endre verdidokumentet sitt – eller vurdere statsstøtten, spurte hun i spørretimen onsdag.

Fremstøtet falt på steingrunn. Forsknings- og høyere utdanningsminister Borten Moe avviste at han som statsråd egentlig har noen myndighet til å ta et slikt grep. Og pengestøtten står fast i neste års statsbudsjett.

Borten Moe: «Ikke aktuelt å foreslå noen endringer»

Det har i senere år stormet rundt NLAs verdidokument. Borten Moe viste til at direktoratet Nokut har gjennomgått NLAs akkreditering som høyskole, og vurdert om det kristne verdigrunnlaget står i motsetning til akademisk frihet. Styret i Nokut konkluderte i fjor med at det ikke er påvist brudd på NLA sin plikt til å fremme og verne om akademisk frihet.

– Nokut kom likevel med henstillinger institusjonen burde lytte til og ta med videre i arbeidet. Jeg forutsetter at NLA vurderer de rådene de har fått, bemerket Moe.

Statsråden fastslo at skoler som NLA har rett til å utforme sitt eget faglige og verdimessige fundament innenfor regelverkets rammer.

– Og tilskuddet til høgskolen fremgår av statsbudsjettet for 2023. Det er ikke aktuelt for meg å foreslå noen endringer, sa Borten Moe.

13.05.22 Hege Bae Nyholt, Rødts representant i Trøndelag fylkesting

Rødt-politikeren mener NLA står for «konkurrerende verdier»

Rødts Bae Nyholt er leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Hun slo seg ikke til ro med Borten Moes forklaring.

– Vi har religionsfrihet i Norge, men den gir ikke hvem som helst rett til å utdanne lærere. Alle som jobber med barn og unge er forpliktet til å sikre barns rett til et ikke-diskriminerende miljø, sa hun.

Vi har religionsfrihet i Norge, men den gir ikke hvem som helst rett til å utdanne lærere.

—  Rødts Hege Bae Nyholt

– Dette er konkurrerende verdier. Mener statsråden dette er likegyldig hvilke verdier og syn en institusjon gir uttrykk for, så lenge de følger Nokuts kriterier, spurte Bae Nyholt.

Borten Moe viste igjen at det er faginstansen Nokut som må vurdere NLA mot lovverk.

– Her er de suverene. Jeg kan ikke gå inn og overprøve dem, fastslo han.

Trakk linjer til skyteepisoden i Oslo. Borten Moe reagerte

Borten Moe reagerte kontant da Rødt-representanten avslutningsvis trakk inn skyteepisoden mot London Pub sine beskrivelser av tematikken.

Hun sa:

– Senest i sommer så vi at det å være skeiv i Norge er farlig, med terroren som skjedde ikke mange steinkast fra Stortinget. Derfor synes jeg det er akseptabelt at vi som folkevalgte diskuterer verdier og at vi må kunne gi klare og tydelige signaler. Ikke bare til NLA og skeive. Men også til barn og unge, om hvilke verdier vi setter høyest.

Denne avsluttende koblingen distanserte Borten Moe seg kraftig fra:

– Jeg ville vært forsiktig med å nevne NLA i samme kontekst som hendelsen i Oslo. Jeg vil i så fall ta avstand fra det, sa Borten Moe.

---

NLA Høgskolen

  • Privat høyskole med studiesteder i Bergen, Oslo og Kristiansand.
  • Er en livssynsbasert, kristen institusjon.
  • Eid av følgende organisasjoner: Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.
  • Høyskolen tilbyr utdanning innen fagområdene journalistikk, lærerutdanning, pedagogikk, teologi, religion og filosofi, interkulturelle studier, økonomi- og administrasjon, musikk og idrett.

Kilde: nla.no

---


Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter