Verdidebatt

«Nær-kontekst»-refleksjon etterlyses, Breistein!

UNDERORDNING: Ingen kan bortforklare at Paulus viser til skapelsen og syndefallet, når han skal argumentere for kvinners underordning i den kristne menigheten.

Professor og rektor Ingunn Folkestad Breisteins svar til Sofie Braut i Vårt Land 15. september glimrer ved sin mangel på «nær-kontekst»-refleksjon over begrunnelsen for påbudet i 1. Tim. 2,11-12 om at kvinner i den kristne menigheten skal underordne seg og ikke skal tillates å «opptre som lærer» med mer.

Breistein sier ganske visst at dette skriftstedet skal leses i sin kontekst; men hun unnlater å reflektere over den nærmeste konteksten, nemlig den umiddelbart etterfølgende begrunnelsen for påbudet i 1. Tim. 2,13-14: «For Adam ble skapt først, deretter Eva. Og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse» (Norsk Bibel, 2007).

.

Syndefallet

Ingen kan bortforklare at Paulus her viser til skapelsen og syndefallet, når han skal argumentere for kvinners underordning i den kristne menigheten, og for at tjenesten som lærer i den kristne menigheten følgelig ikke skal betros kvinner. Det faller derfor på sin egen urimelighet, om Breistein vil hevde at apostelens begrunnelse her kan anses som tidsbegrenset.

Det samme gjelder for øvrig apostelens formaning i Ef. 5,22-24 til kvinnene i menigheten om å underordne seg sine ektemenn, der begrunnelsen jo er menighetens underordning under Kristus.

Respekt for ulike tolkninger?

Når Breistein derfor etterfølgende sier at hun har «respekt for at ulike kristne kommer til ulik fortolkning av Bibelen i spørsmål der bibeltekstene tilsynelatende motsier hverandre», så er det vanskelig å ta henne alvorlig. For mangelen på «nærkontekst»-refleksjon i hennes svar til Sofie Braut vitner – sammen med uttalelsen hennes i sommer om at kristne ikke kan skylde på Gud, hvis de vil praktisere underordning i ekteskapet – nærmere om disrespekt!

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt