Verdidebatt

Noe har gått feil

BAPTISTSAMFUNNET: Min erfaring er at jeg alltid har hatt full frihet til å stå fram med min kjærlighet og takknemlighet til Israel i Baptistsamfunnet.

Den 15. juli skrev Vårt Land at Lillesand Baptistmenighet vil melde seg ut av Baptistsamfunnet. Avisen bruker Kristelig Pressekontor som kilde. En av grunnene er: «Lillesand Baptistmenighet oppfatter at Baptistsamfunnet ikke har vært tydelig nok i forhold til støtten til Israel og jødene».

Jeg kjenner ikke til hvordan voteringsgrunnlaget i menighetsmøtet var lagt opp. Det slår meg at her har noe gått feil der Baptistsamfunnet får skylden for noe som ikke er sant. Min erfaring er at jeg alltid har hatt full frihet til å stå fram med min kjærlighet og takknemlighet til Israel. Jødene er Guds utvalgte folk, de ga oss profetene, Skriften og Jesus.

Det som noen ganger skjer i våre lokale menigheter, er at ivrige «israel-venner» nærmest krever at Baptistsamfunnets ledelse skal gå god for alt de selv mener om Israel

—  Ola Liland

Ivrige «israels-venner»

I over femti år har jeg hatt min tjeneste i Baptistsamfunnet. I tillegg til å være menighetsforstander har jeg sittet i ulike styrer, vært redaktør i vårt kirkeblad og skrevet utallige artikler om Israel og jødiske forhold. Vi var det første av kirkesamfunnet i Norge som la vårt årlige «Predikantmøte» til Israel, der Casparisenteret ga oss tre flotte studiedager.

Det som noen ganger skjer i våre lokale menigheter, er at ivrige «israel-venner» nærmest krever at Baptistsamfunnets ledelse skal gå god for alt de selv mener om Israel. Vi har ikke den type kirkeordning.

Virksomheten skjer lokalt

Det er riktig som Lillesand Baptistmenighet skriver, at våre lokale menigheter er helt selvstendige. Ledelsen i Baptistsamfunnet er en «paraply», som legger til rette oppgaver som menighetene etter eget vedtak vil støtte.

I noen viktige oppgaver som nødhjelp, flyktningarbeid, kamp mot rus og støtte til jødene, deltar Baptistsamfunnet i organisasjoner, sammen med andre kirkesamfunn. Eksempler er: Kirkens Nødhjelp, Kristenfolkets Edruskapsråd og Hjelp Jødene Hjem. Nettopp fordi vi er organisert som selvstendige menigheter skjer virksomheten og gaveinngangen lokalt. Vi kan altså ikke klandre Baptistsamfunnet for det vi selv skulle ha gjort lokalt!

Unik organisasjon

Selv har jeg valgt å engasjere meg i Hjelp Jødene Hjem. Det faller helt naturlig siden Baptistsamfunnet var med å grunnlegge denne unike organisasjonen der kristne og jøder står sammen.

I 20 år har jeg sittet i styret. Det er en organisasjon som hvert år samler inn 12-14 millioner, har minimal administrasjon, driver et omfattende hjelpe- og opplysningsarbeid. Michael Melcihor bistår oss i Israel med pålitelig kontroll av drift og økonomi hos organisasjonene som mottar pengene. Dette er også Baptistsamfunnets arbeid og støtte for jødene og Israel.

Lillesand Bapristmenighet

Jeg skulle ønske at ikke Lillesand Baptistmenighet hadde brukt manglende støtte i Baptistsamfunnet som en av årsakene til at de vil melde seg ut. Baptistsamfunnet kan ikke gjøre mer enn det vi gjør i våre lokale menigheter.

Nå gjelder det særlig Ukraina, der det bor omkring 200.000 jøder. Mange søker desperat etter trygghet i Israel.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt