Religion

Menighet melder seg ut av Det norske baptistsamfunn. – Leit, sier generalsekretær

UTMELDELSE: Lillesand Baptistmenighet melder seg ut av menighetsfellesskapet, men vil fortsette med samme arbeid og trosgrunnlag. – Vi opplever ikke dette som dramatisk, sier generalsekretær Bjørn Bjørnø i Det norske baptistsamfunn.

Den 1. august i år forlater Baptistkirken i Lillesand Det norske baptistsamfunn (DNB). Det skriver menighetsrådet i en pressemelding.

Beslutningen er tatt etter en grundig prosess i menighetsrådet, som formelt startet sommeren 2021. I februar og april ble saken behandlet på menighetens årsmøte og medlemsmøte.

– Det var full enighet om at dette var rett vei å gå for oss som menighet. Derfor var det en enstemmig avgjørelse da saken var oppe til avstemning i menigheten, skriver menighetsrådet.

Lillesand Baptistmenighet har 115 medlemmer og feirer neste år 100 år som selvstendig menighet.

– Vi er takknemlige for tiden menigheten har vært medlem av Det norske baptistsamfunn, og ønsker våre venner der Guds velsignelse over det videre arbeidet, sier menighetsrådet.

SELVSTENDIG MENIGHET: Lillesand Baptistmenighet har 115 medlemmer og melder seg nå ut av Det norske baptistsamfunn. Her er menigheten samlet i den nye kirken som ble innviet i 2021.

– Ikke dramatisk

Menighetsrådet understreker flere ganger at dette ikke må oppfattes som en dramatisk avgjørelse og at det ikke har vært noen konflikt mellom menigheten og kontoret i Oslo.

– Det norske baptistsamfunn er en sammenslutning av frie, selvstendige menigheter. Verken landsmøter eller administrasjonen i Oslo har noen innflytelse eller autoritet over de lokale forsamlingene. For Lillesand Baptistmenighet er ikke beslutningen dramatisk, skriver de.

Til Kristelig Pressekontor forklarer menighetsrådet at medlemmer kan ha hatt ulike grunner for å stemme for å forlate DNB. Temaer som forholdet til Israel og jødene og homofilidebatten har vært tatt opp, men i hovedsak har det vært et ønske fra menighetens medlemmer å fortsette som en frittstående baptistmenighet.

– Vi har følt at det er rett vei for oss å gå, sier de.

Baptistsamfunnets hovedstyre har ifølge sine nettsider uttalt at de oppfatter at Bibelen er avvisende til å leve i likekjønnet samliv og at det ikke er forenelig med å ha lederoppgaver i menighetene. Samtidig finnes det et tydelig mindretall som ikke finner likekjønnet samliv problematisk.

Synes det er leit

Generalsekretær i Baptistsamfunnet, Bjørn Bjørnø, bekrefter overfor KPK at det ikke har vært dramatikk eller konflikt i saken.

– Vi har fulgt prosessen over tid og opplever ikke dette som dramatisk. Det norske baptistsamfunn synes det er leit at Lillesand Baptistmenighet går til det skritt å melde seg ut, sier han.

Nyvalgt generalsekretær i Det norske baptistsamfunn Bjørn Bjørnø.

– Lillesand Baptistmenighet oppfatter at DNB ikke har vært tydelig nok i forhold til støtten til Israel og jødene. I min tid som generalsekretær har ikke denne saken vært på dagsorden. Jeg som generalsekretær kjenner ikke til at det er negative holdninger til Israel eller jødene i DNB.

Bjørnø ser ingen tegn til at utmeldingsvedtaket fra Lillesand er en del av en større trend.

– Det er ikke andre menigheter som har meldt seg ut av DNB og vi har ikke signaler fra andre menigheter om at de vil trekke seg fra DNB.

Per i dag har Baptistsamfunnet 105 menigheter, inkludert Lillesand Baptistmenighet.

Det norske baptistsamfunn synes det er leit at Lillesand Baptistmenighet går til det skritt å melde seg ut,

—  Bjørn Bjørnø, generalsekretær i Det norske baptistsamfunn

Ingen endring i trosgrunnlag og navn

Menighetsrådet i Lillesand Baptistmenighet fremholder at beslutningen om å forlate Baptistsamfunnet ikke vil føre til endringer i verken trosgrunnlag eller i arbeidet.

– I det arbeidet vi befinner oss i lokalt på Sørlandet, er det mest naturlig å fortsette arbeidet som en fri menighet. Det er rett og slett noe som har modnet i menigheten over tid.

Menigheten har heller ingen planer om å endre navn.

– Det har ikke vært diskutert noen navneendring.  Navnet er ikke knyttet til medlemskap i Det norske baptistsamfunn. Det finnes fra før flere baptistkirker som ikke er med i dette fellesskapet av menigheter.

Generalsekretæren i Baptistsamfunnet bekrefter dette.

– Vi kjenner til en liten håndfull baptistmenigheter i Norge som ikke er knyttet til DNB, sier Bjørnø.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion