Verdidebatt

Frikirkeangst mot teologisk dialog

HOMOFILI: I en tid hvor spørsmål knyttet til likekjønnet samliv ryster mange kirkesamfunn, og kaller oss til fordypet teologisk dialog, gjør Frikirkens ledelse alt den kan for å hindre en slik samtale.

Kraftverket menighet har foreslått for Frikirkens synodemøte (generalforsamling) at det skal settes ned en komité som skal lage en teologisk redegjørelse om standpunktene for og mot likekjønnet samliv.

En slik utredning bør jo være i alles interesse, og bør gjøres tilgjengelig for alle Frikirkens medlemmer, ettersom Frikirken helt fra starten – og i sin natur – er et kirkesamfunn som har sin basis i det som tidligere ble betegnet som «det myndige lekfolk». Etter en grundig samtale i kirkesamfunnet, vil det så være mulig å avklare hvilken vei Frikirken velger videre i et spørsmål som allerede engasjerer mange.

I realiteten oppleves det mer som et kupp

—  Per Eriksen

Styret hindrer debatt

Det er viktig at det nettopp legges et teologisk grunnlag for denne samtalen. For dette handler om teologi, bibelsyn, fortolkning og ikke minst spørsmål knyttet til kontekstualisering. Vi må forstå tekstene i sin kontekst og deres intensjon, for å anvende dem riktig i vår tid og vår kultur.

Per Eriksen. Pastor i Fredrikstad Frikirke. Min Tro

En slik utredning ønsker Frikirkens synodestyre (hovedstyre) å hindre. I motsetning til forslagsstillerne mener de saken allerede er godt nok utredet og at Frikirken har et avklaret syn, selv om saken i seg selv aldri er fremmet for Frikirkens synodemøte eller behandlet i Frikirkens menigheter.

I stedet fremmer synodestyret et forslag om at synodemøtet vedtar Frikirkens tradisjonelle ståsted, uten noen forutgående utredning eller debatt. For så å foreslå at en komité skal utrede «en helhetlig samlivsteologi» – der altså spørsmålet om likekjønnet samliv allerede er definert bort. Dessuten skal det utredes hvilke konsekvenser det vil få for menigheter og ordinerte som ikke deler Frikirkens syn på ekteskapet. Det siste kan ikke forstås som noe annet enn et ønske om å legge til rette for sanksjoner mot de som tenker annerledes.

Oppleves som et kupp

På grunn av koronasituasjonen er allerede første del av synodemøtet avholdt digitalt. I denne delen ble alle som hadde avvikende syn i denne saken konsekvent valgt bort fra alle posisjoner i Frikirken. Synodestyret vet altså at det er et flertall i synodemøtet som støtter Frikirkens tradisjonelle syn. Når de nå foreslår at dette skal vedtas – uten utredning eller menighetenes medvirkning – vet de at de vil ha flertall.

Jeg opplever nå en ledelse som verken har kjennskap til Frikirkens historiske tradisjon, eller respekt for prinsippet om en kirke styrt nedenfra

—  Per Eriksen

Men i realiteten oppleves det mer som et kupp. I stedet for å involvere kirkesamfunnet i en samtale, og forberede det som en sak til neste synodemøte, vil man avgjøre saken her og nå fra ledelsens side.

Det som undrer meg er at man tilsynelatende tror at dette er en vei som vil skape ro i spørsmålet. Tror man at den raskt voksende delen av kirken som har et annet syn på likekjønnet samliv, bare vil bøye hodet og innordne seg etter en prosess som på ingen måte kan betegnes som demokratisk ifølge kirkens tradisjon? Tror man at en sak blir borte ved å la være å ta den ordentlige teologiske samtalen? Tror man at Frikirken har en strålende framtid bare man får eliminert alle som tenker annerledes?

Manglende respekt fra ledelsen

Selv er jeg frikirkemedlem av femte generasjon. Jeg har ikke alltid vært enig med det kirkesamfunnet mitt har stått for. Men jeg har vært stolt av å tilhøre en kirke som prinsipielt er blitt styrt nedenfra, med basis i menighetene.

Jeg opplever nå en ledelse som verken har kjennskap til Frikirkens historiske tradisjon, eller respekt for prinsippet om en kirke styrt nedenfra. Da kan maktovergrep lett tolkes som prinsippfasthet, og samtalevegring som bibeltroskap.

Jeg håper i det lengste at kirkens ledelse, og de som utgjør et tross alt overraskende beskjedent flertall i synodemøtet, velger dialogveien framfor konfrontasjonsveien videre for kirkesamfunnet.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt