Verdidebatt

Rimelig å revurdere teologiutdanningen

PRESTEUTDANNING: I gjennomsnitt har UiT uteksaminert færre enn 1 kandidat med full grad i teologi per år.

Kathrine Tveiterås, teologiutdanning ved UiT, debatt

Biskop Øygaard og domprost Lægdene utfordrer Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) og etterspør hvor teologiutdanningen ved UiT går. Det mer sentrale spørsmålet er hvordan vi sikrer utdanning som faktisk kan bidra til rekruttering av prester til Nord-Norge.

UiT sitt samfunnsoppdrag er å tilby forskningsbasert utdanning. Vi har et særlig ansvar for kompetansebehovene i Nord-Norge. En viktig oppgave er derfor å utvikle studieprogramporteføljen i takt med samfunnsendringer og behov i arbeidslivet.

Mindre enn 1 kandidat i året

At Nord-Norge har stort behov for prester, er godt dokumentert og lett å se behovet for. Dette var også noe av bakgrunnen for at UiT opprettet studietilbud i teologi i 1995. I gjennomsnitt har vi uteksaminert færre enn 1 kandidat med full grad i teologi per år. Enda færre har blitt prest på dette grunnlaget. Det må være riktig å si at utfordringene med å rekruttere prester til nord ikke har stått på utdanningskapasiteten.

I gjennomsnitt har vi uteksaminert færre enn 1 kandidat med full grad i teologi per år

Rekruttering av prester er og har vært en nasjonal utfordring. Kompetansekravene har også blitt drastisk endret. I mange år var kravet for å bli ordinert til prest i Den norske kirke at man måtte ha en full grad i teologi. De siste årene har kirken selv valgt å gå bort fra dette kravet slik at man nå kan bli prest også med annen utdanning enn teologi i bunnen. På bakgrunn av dette er det helt rimelig at UiT vurderer sitt fremtidige studietilbud ut fra andre målsetninger enn å opprettholde fulle gradsstudier i teologi.

Den revisjonen som pågår ved UiT tar sikte på å samle våre fagmiljøer slik at vi vil kunne dekke KRLE i lektorutdanningen og bidra til religionskunnskap i skolen, samtidig som vi opprettholder en egen bachelor og master i religionsvitenskap.

UiT være leverandør av utdanning for kirken i nord

Som Øygaard og Lægdene skriver, er det flere enn de få som har tatt hel grad som har tatt ett eller flere enkeltemner ved UiT som en del av sin presteutdanning. Med den løsningen vi nå arbeider med, vil UiT fortsatt tilby bacheloremner og veilede masteravhandlinger som kan brukes i en presteutdannelse. UiT vil med andre ord fortsatt være en viktig leverandør av kompetanse og utdanning for kirken i nord – tilpasset de krav samfunnet og kirken selv stiller.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt