Verdidebatt

En utfordring til UiTs presteutdanning

TEOLOGISTUDIER: Vi innser at Norges arktiske universitet nok ikke lenger ønsker å tilby full presteutdanning. Men vi vil utfordre universitetet til å gi et studietilbud som dekker deler av behovene.

I 1995 opprettet UiT studietilbudet i teologi. I samarbeid med Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN) har dermed Nord-Norge hatt tilbud om full presteutdanning i landsdelen. Bak dette vedtaket lå flere tiårs hardt arbeid. Både for rekruttering av prester og for forskning på temaer som læstadianisme og samisk kristendom, var et teologisk miljø ved det nordligste universitetet i Norge viktig.

Bispemøtet 2021
?

Det har aldri vært mange studenter på studiet, men samlet sett er det et stort antall prester som har tatt hele eller deler av sin presteutdanning ved UiT. Prester vi snakker med forteller at uten studiet i Tromsø, hadde det ikke vært aktuelt for dem å bli prest. Samtidig har det omtrent hele tiden studiet har eksistert vært stilt spørsmål ved utdanningen fra ledelsen av UiT sin side; om det var rom for den, og stort nok behov for den.

Frosset studium

Høsten 2016 ble det i samarbeid med kirkelige organer satt i gang en rekrutteringskampanje for å få flere søkere til studiet. Kirka la ned store ressurser i dette. Det ble også tatt initiativ til å evaluere og revidere studietilbudet i teologi.

I sammenheng med det vedtok universitetsstyret i 2019 å «fryse» opptaket til bachelorstudiet i 2020. Dette ble begrunnet med behovet for «fremgang og ro i revisjonsprosessen». Direktøren skrev i sitt saksfremlegg høsten 2019 følgende: «... hovedmålet (med prosessen) er å se på hvordan UiT kan bidra til å utdanne flere prester i og for nord. I dette ligger det at UiT er seg sitt ansvar bevisst, og at universitetet vil bidra konstruktivt for å sikre at landsdelen har tilgang på prester».

Realiteten er dessverre at etter dette vedtaket i 2019 har det ikke vært opptak til teologistudiet. 2022 er nå 3. året på rad at dette studiet er frosset. Vi er bekymret for at det kan se ut som om studiet nå har frosset helt fast, og at intensjonen med «frys-vedtaket» i 2019 ikke er fulgt.

Mangler undervisere

Det har lenge vært en realitet at det har vært for få lærere på teologistudiet. Nå viser det seg at en fagstilling (lærer i kirkehistorie) slås sammen med stilling i religionsvitenskap. Dermed mister man enda en stilling, og har i praksis ikke nok undervisningskapasitet til å utdanne prester i Tromsø.

Dette synes vi er svært trist, og det øker vår bekymring for en allerede svært vanskelig rekrutteringssituasjon. Samtidig er det vel ikke til å undres over at forholdsvis få søker seg inn på et studium der universitetsledelsen hele tida har til vurdering om studiet skal legges ned.

Prester vi snakker med forteller at uten studiet i Tromsø, hadde det ikke vært aktuelt for dem å bli prest

—  Øygard og Lægdene

Vi ser nok i øynene at UiT ikke lenger ønsker å tilby full presteutdanning. Likevel har vi forventninger til gode bidrag fra UiT. I den senere tid, ikke minst i forlengelse av pandemien, har digitale undervisningsformer blitt tatt mer og mer i bruk. Samtidig har utdanningskravene til prest endret seg. I dag kan man også bli prest med å ha en annen master enn teologi i bunnen, når man supplerer dette med minst 120 studiepoeng (to års studier) med teologiske fag.

Utfordring til UiT

Vi vil utfordre UiT: Kan man, gjerne i samarbeid med KUN (og deres eiere ViD) gi studietilbud som dekker deler av behovene for at studenter kan fullføre en påbegynt utdanning med tanke på å bli prest? Og: Kan man tilby enkeltemner som gir folk lyst til å fortsette med teologiske studier (selv om det kanskje må bli et annet sted).

Det er kjent at man ved UiT har en kompetanse når det gjelder tro og åndelige tradisjoner i nord. Man har også solid kompetanse når det gjelder forsoning, og samiske og kvenske tradisjoner. Her har UiT mye å gi, og kanskje kan et samarbeid med Sámi allaskuvla i Kautokeino være aktuelt her.

UiT feirer 50-årsjubileum i år. Vårt håp er at UiT fortsatt kan være en viktig leverandør av kompetanse og utdanning for vår kirke i nord.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt