Verdidebatt

Kvinnen skal ta valget

ABORT: Mange kvinner gjennomgår et svangerskapsavbrudd i løpet av livet. Dessverre er det også altfor mange kvinner som opplever å være alene i en vanskelig prosess, og at rådgivningen er for dårlig.

Eli Synnøve Skei Kvakland skriver i Vårt Land 10. mars et åpent brev til oss med sine perspektiver som jordmor i over 40 år. Dette er perspektiver som er viktige i debatten.

Aborttallene i Norge er historisk lave, og synkende. Det er gledelig. I dag utføres åtte av ti aborter før niende uke, og drøyt 95 prosent av aborter utføres før uke tolv. Venstre foreslår å utvide retten til selvbestemt abort til uke 18, og erstatte dagens nemnder mellom uke 12 og 18 med bedre rådgivning, støtte og oppfølging av kvinner som vurderer å ta abort. Hensikten vår er ikke å øke antall senaborter, men å fjerne den belastende prosessen med abortnemnder og erstatte dem med bedre rådgivning for kvinnene.

Tettere oppfølging

I Norge er det ytterst få som søker om abort etter tolvte uke, og det overveldende flertallet av disse søknadene innvilges. Samtlige tilfeller har nesten alltid spesielle årsaker. I 2020 var det 394 kvinner som søkte om abort mellom uke 12 og uke 18. Av disse var det kun to som fikk avslag.

Det er ingen grunn til å tro at å erstatte abortnemnder med rådgivning vil føre til flere aborter

Abort er sjelden et enkelt valg, og traumene fra en sen abort kan henge ved deg for resten av livet. Kvakland skildrer dette på en sannferdig og virkelighetsnær måte. Med vårt forslag til ny abortlovgivning søker vi ikke at flere kvinner skal gjennomgå slik en smertefull og vanskelig opplevelse. Tvert imot. Vi vil at kvinner som vurderer abort skal få tettere oppfølging og god rådgivning, uten at noen skal ta valget for dem.

Det er ingen grunn til å tro at å erstatte abortnemnder med rådgivning vil føre til flere aborter. Sverige har i dag selvbestemt abort til uke 18, med tilsvarende aborttall som Norge og færre senaborter. Vi håper at bedre rådgivning sammen med andre tiltak kan bidra til at aborttallene synker ytterligere.

God rådgivning

Rådgivning gir rom for så mye mer enn en orientering om de medisinske aspektene ved et eventuelt svangerskapsavbrudd. Det gir rom for kyndig veiledning om hvilke sosiale støttetiltak som finnes dersom en velger å beholde barnet, hvilke økonomiske støtteordninger som finnes, og hvilke juridiske rettigheter man har. Og det rommer muligheten til å gi god støtte og tilstrekkelig oppfølging dersom kvinnen velger å avbryte svangerskapet.

En kvinne som er i tvil om hun skal fortsette eller avbryte svangerskapet, bør selv kunne velge hvem hun vil oppsøke hjelp hos, hva hun trenger veiledning om, og i hvilket omfang. En kvinne som står overfor et av sitt livs vanskeligste valg, fortjener å bli møtt med dialog og forståelse, ikke med overformynderi. Derfor mener vi det er riktig å erstatte nemndene med rådgivning.


Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt