Verdidebatt

Kjønnsideologien har ikkje dekking i vitskap

KJØNNSDYSFORI: Vi kan ikkje ha ein stat i staten, som gjennom eit stort tal fulltidstilsette lobbyerer på alle nivå, for at ein spesifikk ideologi skal erstatta vitskap.

Bispemøtet 2021
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt