Nyheter

Kristne profiler støtter opprop mot «kjønnsforvirrende undervisning»

KJØNN: Et opprop med flere tusen signaturer, advarer mot det de mener er usunn kjønnsideologi i skolen. – Minner om forsøk på å skape moralsk panikk, svarer Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

«Det er positivt at både gutter og jenter har frihet til å uttrykke seg på utradisjonelle måter, men vi reagerer sterkt på at våre barn nå blir undervist i en ideologisk forståelse av kjønn som bryter med etablert naturvitenskap.»

Slik åpner et opprop med tittelen «Foreldreopprop 2022: Vern våre barn mot kjønnsforvirrende undervisning».

Mandag kveld hadde snart 4.000 signert oppropet, som er adressert til rektorer, barnehagestyrere og politikere.

Flere av dem som har skrevet under er kjente, kristne profiler i Norge. Blant dem finner vi Sofie Braut, Tryggheim-lektor og spaltist, Karl-Johan Kjøde, leder i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget), samt informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Espen Ottosen.

Han var overrasket over hvor taust det var da Norge vedtok ny lov om endring av juridisk kjønn i 2016.

– Det er oppmuntrende at det nå kommer et ganske bredt opprop som protesterer mot ideen som ligger til grunn for loven, sier Ottosen til Vårt Land, på spørsmål om hvorfor han står på listen.

Initiativtaker: – Det er våre barn som får høre usannheter

Hovedbudskapet i oppropet er en bekymring for at skoler og barnehager «stadig oftere» formidler «at det finnes mer enn to kjønn, at kjønn er flytende, og at kjønn kan endres». Dette omtaler de som en «usunn ideologi».

– Det er en foreldreaksjon, fordi det er våre barn som går på skolene, og som skal få høre usannheter, sier Einar Helgaas til Vårt Land.

Han er teamleder i Lagets Region Vest, medprogramleder i podkasten MANNSpodden og står bak oppropet sammen med Peter Risholm. Sistnevnte er en samfunnsdebattant, som i fjor markerte seg ved å refse Pride for å fremme «usann og skadelig kjønnsideologi».

– Formålet er å gjøre noe mot at radikal kjønnsteori får prege skoler og barnehager. Det skjer gjennom Foreningen Fri og ved at denne ideologien i høst kom inn i pensum og lærebøker. Det finnes kun to kjønn, mener Einar Helgaas, som frykter at Norge skal bevege seg i retning av USA.

Han mener «radikal kjønnsteori» er blitt så fremtredende i unges liv i USA, at det er skadelig for deres psykiske helse, og gjør unge usikre på egen kjønnsidentitet.

Espen Ottosen

Mener Rosa kompetanse skaper «kjønnsforvirring»

Helgaas og Risholm hevder at skolen har tatt inn en ikke-vitenskapelig forståelse av kjønn i læreplanene. De går hardt ut mot Rosa kompetanse i skolen, Foreningen Fris formidling om kjønns- og seksualitetsmangfold til skoleansatte.

Initiativtakerne mener Rosa kompetanse «skaper kjønnsforvirring hos barna våre».

Som motsvar har de formulert fire egne prinsipper, som de mener «bør følges i barnehager og skoler». Deriblant at «barn skal ikke undervises i uholdbare og forvirrende teorier om ‘kjønnsmangfold’».

– Har tillit til dyktige pedagoger

Både kritikken og oppropets motsvar, får Fri-leder Inge Alexander Gjestvang til å reagere.

– I mye av kritikken mot oss virker det nærmest som at vi har fritt leide til å si hva som helst til barn og unge.

Gjestvang mener oppropet overdriver Fris innflytelse i klasserom og barnehager. Fri-lederen er tydelig på at Rosa kompetanse er et tilbud fra fagavdelingen deres, hvor lærere og barnehageansatte kan få «se på inkluderende praksis og hva som ligger bak begrepene kjønns- og seksualitetsmangfold».

– Jeg er selv pappa og lærer, og har jobbet som skoleleder. Jeg vet at folk ikke kan komme inn og fortelle lærere hvordan de skal gjøre jobben sin. De tilrettelegger selv undervisningen til alderstrinnene. Vi har tillit til at dyktige pedagoger skaper trygge rom for alle barn, sier han.

Fri-lederen sier undervisning om kjønn og seksualitet ikke er nytt.

– Men fra 2020 slår læreplanene fast at det skal undervises om blant annet psykisk helse, kjønn og identitet, i alle fag og på alle trinn, sier Gjestvang.

Leder i FRI Inge Alexander Gjestvang tror ikke helt på et forbud mot konverteringsterapi før det faktisk blir gjennomført. Foto: Hanna Johre / NTB

– Skjønner ikke hva «radikal kjønnsideologi» betyr

Fri-lederen avviser at de skaper «kjønnsforvirring». Han viser i stedet til en fersk undersøkelse fra Bufdir, som viser at transpersoner har vanskelige levekår i Norge i dag.

– For lite, ikke for mye informasjon, skaper forvirring. Det er viktig at barna får nok info om seg selv og om andre, slik at de kan møte mangfoldet som eksisterer i samfunnet, mener Gjestvang.

«Amerikaniseringen» som Helgaas advarer mot, synes Fri-lederen minner om mistenkeliggjørende «retorikk som har fått fotfeste i land som Ungarn, Russland og Polen».

– Der kommer det anklager om at det fremmes «radikal kjønnsideologi» i skolen. Jeg vet ikke hva det begrepet betyr, men det blir brukt til å skape moralsk panikk og et motsetningsforhold mot det vi kan kalle tradisjonelle familieverdier.

Kommer med erkjennelser

I oppropet erkjenner Einar Helgaas og Peter Risholm at «noen barn bryter med tradisjonelle kjønnsnormer, andre kan føle ubehag ved kroppen sin». De mener likevel at det ikke betyr at mennesker er «født i feil kropp».

Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens er anerkjente diagnoser, som enkelt sagt viser til ubehag knyttet til «manglende samsvar mellom registrert kjønn ved fødsel og kjønnsidentitet», ifølge Store medisinske leksikon.

– Er det da rimelig å skulle nekte den lille minoriteten som opplever det, å få informasjon i skolen?

– Det ber vi da heller på ingen måte om, tvert om så er det de skal få, men den skal være sann, svarer Helgaas, og fortsetter:

– Så informer om kjønnsdysfori i skolen, men det må ende i noe som er sunt for barna. Vi må ikke kjønnsforvirre alle barn av hensyn til en minoritet med reell kjønnsdysfori. De må bli møtt med empati og riktig kunnskap, mener Helgaas.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter