Verdidebatt

Jomfru Marias risiko

MARIAS FØDSEL: Forfatter Ida Jackson skriver vakkert om Marias fødselshistorie. Som barne- og nyfødtlege vil jeg legge til noen perspektiver.

HØY DØDELIGHET: «Spedbarn- og mødredødeligheten var svært høy i antikken. Som ung førstegangsføderske var risikoen forøket for Maria», skriver barnelege Didrik Saugstad.

Ida Jackson skriver i Vårt Land på julaften en vakker og tankevekkende tekst om juleevangeliet ut fra Marias perspektiv.

Tradisjonen forteller at Maria vokste opp i Jerusalem tett innpå tempelkulturen. Også hun var av Davids ætt som voktet nøye på profetien om at Messias skulle fødes blant en av dem. Nasaret var bebodd av Davids etterkommere og det var derfor ikke tilfeldig at Maria ble lovet bort til en mann fra Nasaret.

Vissheten om at Messias skulle fødes i Betlehem (Mika 5) kunne ha vært en sterk drivkraft for at Josef tok den høygravide Maria med på den fire dager lange reisen til fots og på et esel, fra Nasaret til Betlehem.

Høy risiko for Maria

La meg som barne- og nyfødtlege legge til noen perspektiver. Spedbarn- og mødredødeligheten var svært høy i antikken, som den fortsatt er i fattige land. Spedbarnsdødeligheten var kanskje både 5 og 10 prosent og til og med høyere, mot i dag: noen få promiller i vår del av verden. Som ung førstegangsføderske var risikoen forøket for Maria.

Det er i dag tre hovedårsaker til at nyfødte dør: Infeksjoner, oksygenmangel ved fødselen, og for tidlig fødsel. Det er grunn til å tro at dette var de tre største truslene også for 2000 år siden. Risikoen for at noe kunne gå galt både med mor og barn var altså høy.

I dag advarer vi mot hjemmefødsler, og en stall var neppe det mest hygieniske stedet å bli født.

—  Ola Didrik Saugstad

I dag advarer vi mot hjemmefødsler, og en stall var neppe det mest hygieniske stedet å bli født. Fødte Maria alene, eller var det med en jordmor? Det var nok ganske sikkert en «doula» tilstede, en erfaren kvinne som kunne støtte og hjelpe under fødselen. Tradisjonelt var dette eldre kvinner, gjerne fra morens familie, mor eller helst svigermor, som tok på seg oppgaven som doula.

Kanskje Marias egen mor, eller Anna som Jackson antyder, gikk den drøyt to timer lange turen fra Jerusalem til Betlehem for å delta i fødselen? Eller var det Elisabet, mor til Døperen Johannes, som visste når fødselen skulle skje, som tok den korte turen fra Ein Karem for å være til stede? Men det kunne selvfølgelig også ha vært, som Ida Jakson tenker, en kvinne blant de mange tilreisende som også tok på seg den oppgaven. Det er imidlertid liten grunn til å tro at dette ikke var forberedt.

Barnets verdi

Josef selv var neppe tilstede under fødselen. Men i den gresk-romerske kulturen på den tiden, hadde faren en viktig oppgave ved å godkjenne om et barn så levedyktig ut – og dermed om det skulle få leve opp eller ikke. Hyppigheten av infanticid (barnedrap) er vanskelig å anslå, men særlig nyfødte piker var utsatt. Ifølge den tyske nyfødtlegen Michael Obladen kunne alt fra 5 prosent og opp mot hele 50 prosent av nyfødte bli utsatt for infanticid. Også adopsjon av nyfødte til slaveri var kjent i området rundt Middelhavet.

Den jødiske kulturen skilte seg imidlertid skarpt ut fra de omliggende ved at et barn ble betraktet som en Guds gave. Infanticid ble ikke praktisert. Troen på at et menneske har sjel var viktig for menneskeverdet, som ble markert av navneseremonien og senere i den kristne barnedåpen. Den jødiske og etterhvert den kristne kultur skilte seg derfor ut fra de omliggende ved at nyfødte ble beskyttet – de fikk menneskeverd.

Dette, og ikke minst kristendommens fokus på Jesusbarnet i krybben, ble avgjørende for å gi alle barn den verdi de har i dag i vår kultur.


Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt