Verdidebatt

Erna Solberg: Saklig debatt er ikke polariserende

KORONA: Vårt Lands Veslemøy Østrem fremmer en alvorlig anklage når hun påstår at Høyre polariserer i korona-debatten. Åpen, saklig og kunnskapsbasert debatt skaper ikke polarisering.

Veslemøy Østrem skriver i Vårt Land 6. desember at jeg har skuffet henne. Årsaken til denne skuffelsen skal være Høyres kritikk av dagens regjerings tilbakelente håndtering, da koronasmitten igjen begynte å bre om seg.

Samtidig roser hun dagens regjeringspartier for å ha «dempet» politiske kamper da de var i opposisjon. Her må hukommelsen til Østrem ha sviktet alvorlig. Som statsminister var jeg og helseministeren kontinuerlig i mediene for å svare på angrep fra dagens regjeringspartier. Det gikk så langt at smitteverntiltak vi mente var viktige for å ta vare på liv og helse, ble stemt ned i Stortinget.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med flere, mente det var viktigere å åpne for mer skjenking av alkohol. Senterpartiet var sure fordi vi ikke ville kjøpe russisk vaksine som ikke var godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter. Debatten var både åpen og levende, og det svekket verken tillit eller samhold.

Derfor ba vi om redegjørelse

Østrem viser til at jeg raskt etter skiftet ba statsminister Jonas Gahr Støre redegjøre for sin koronastrategi. Det lå ingen kritikk i dette fra Høyres side. Men for Østrem var det også feil. Fra Høyres side så vi i tallene allerede da at noe var i gjære. Samtidig var det påfallende at koronahåndtering ikke var omtalt, verken i regjeringens politiske plattform eller i regjeringserklæringen.

For Norge, og ikke minst regjeringen selv, ville det vært nyttig om regjeringen hadde satt seg ned og tenkt gjennom hvordan den ville møte en smitteøkning. Derfor ba vi om en redegjørelse. Dessverre ble to forespørsler avvist av Jonas Gahr Støre, og han la til at det var ingen grunn til dyp uro. Da tiltakene til slutt kom, så var det med mange pasienter liggende på sykehus, svært korte frister og stor hast. Trykket kunne vært lavere og hastverket kunne vært unngått. Det var Høyres anliggende.

Trykket kunne vært lavere og hastverket kunne vært unngått. Det var Høyres anliggende.

—  Erna Solberg

Østrem tar rett og slett feil om hva Høyre etterlyste av tiltak. Vi etterlyste helt konkret en nasjonal anbefaling om munnbind og gjeninnføring av smittekarantene. Dette lå i tilrådningen fra Helsedirektoratet og ble ikke fulgt opp av regjeringen før tre uker senere. Vi kritiserte at Jonas Gahr Støre uttalte at vaksinering av de under 65 år med oppfriskningsdose ikke skulle skje før til neste år. Det har regjeringen nå gått bort fra, og det har vi rost den for.

Vi har også spurt om den politiske begrunnelsen for at regjeringen fjernet innreiserestriksjonene omtrent samtidig som omikron-utbruddet ble kjent.

Saklig kritikk

Ifølge Østrem skal våre krav og spørsmål skape polarisering. Det er en alvorlig anklage. Og den er svært vanskelig å forstå. Kritikken har vært saklig og kunnskapsbasert. Den har vært basert på et ønske fra Høyre om å ta i bruk de lite inngripende tiltakene tidligere, slik at vi kunne redusere risikoen for nedstenging og presset på helsetjenesten.

Vi har samtidig understreket viktigheten av at alle følger de råd og regler regjeringen kommer med. Hvis dette ikke skal være «lov» ifølge Vårt Lands nyhetsredaktør, så blir et offentlig ordskifte om koronahåndteringen umulig. Det gagner verken tilliten, samholdet eller sannsynligheten for vellykket håndtering fremover.

En åpen, saklig og kunnskapsbasert offentlig debatt er det beste middelet mot polarisering. Det føles rart å måtte minne en journalist på det.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt