Verdidebatt

KrF nedprioriterer dyrene

DYREVELFERD: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad prøver å få frivillige i NOAH til å stemme på KrF. Men det er gode grunner til at partiet kun får 2 av 10 poeng i NOAHs kåring.

Dessverre for KrF bekrefter Bollestad at bekymringene fra NOAH-frivillige Madeleine Nor i Vårt Land 9. august, er helt reelle – og illustrerer derfor godt hvorfor KrF er i det nedre sjiktet når det gjelder dyrevelferd.

Bollestad har rett i at det er mange måter å være snill mot dyr på. Men når hun skriver at det er en «feilslutning å mene at den eneste måten å være snill med dyr på, er å slutte å jakte og fiske og slutte å spise kjøtt, fisk, egg og melk», vrir hun på logikken.

Selv om man kan være snill mot dyr på flere ulike måter, er ikke det å drive jakt på dyr eller spise produkter fra dem, en måte å være «snill» på. Tvert imot påfører disse praksisene dyr lidelse - det kommer vi ikke unna: Jakt påfører dyr død og smerte for rekreasjonens skyld.

Oslo  20180120.
NOAH-leder Siri Martinsen arrangerer arrangerer demonstrasjon mot felling av ulv. Arrangementet holdes på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo lørdag ettermiddag.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Vi er opptatt av dyrenes følelsesliv

Veterinærinstituttet har uttalt at skadeskyting i norsk jakt er et «dyrevernproblem av stort omfang». Videre peker de på at «tanken om at dyr har egenverdi, som er slått fast i Stortingsmeldingen om dyrevelferd, synes å være lite fremtredende i viltforvaltningen. (…) dyrevernmessige vurderinger synes i liten grad å være lagt til grunn ved valg av virkemidler i viltforvaltning.»

NOAH har faktisk ikke uttalt seg om jegernes følelsesliv. Vi er opptatt av dyrenes følelsesliv

—  Siri Martinsen

Dette er problemer NOAH håper at Bollestad tar på alvor når hun nå har ansvar for revidering av viltloven. Men isteden konstruerer Bollestad en aldri så liten «stråmann» å argumentere mot, og hevder at NOAH «fremstiller jegere (…) som følelseskalde typer».

NOAH har faktisk ikke uttalt seg om jegernes følelsesliv. Vi er opptatt av dyrenes følelsesliv; det faktum at de føler smerte ved skadeskyting, savn og sorg når flokkmedlemmer skytes, og at de lange jakttidene i Norge påfører mange arter kontinuerlig stress og belastning.

Hva mener Bollestad med «forvaltning»?

Bollestad fremhever at KrF vil «forvalte» naturen, og sier i samme åndedrag at NOAH ikke vil «forvalte naturen i det hele tatt». Det er uklart hva Bollestad mener med «forvaltning». Hvis hun mener «bruk», så er det feil at NOAH ikke vil at mennesker skal bruke naturen.

NOAH vil at mennesker skal kunne få glede av naturen og sette pris på den – og det må gjøres på en måte som ikke ødelegger naturen eller fordriver eller skader dyrene som har naturen som sitt hjem. Å ta livet av dyrene for rekreasjon, er ikke en positiv bruk av naturen. Det er en inngripende bruk, som gjør at menneskers tilstedeværelse blir en belastning for dyrene.

Å ta livet av dyrene for rekreasjon, er ikke en positiv bruk av naturen.

—  Siri Martinsen

Dyr trenger ikke dø og skades for rekreasjon – det er unødig lidelse. Hele 76 prosent av befolkningen er skeptiske til jakt som utføres først og fremst for rekreasjonens skyld.

Men dyr dør som følge av de økologiske sammenhengene i naturen. Slik er det, og slik må det være. Når en ulv spiser et rådyr er det som vi alle vet, for å overleve. Det er ikke NOAH som «mener» at dette er naturens gang – det er naturens gang, og det burde det aldri ha vært noen tvil om.

Det er ikke noe «paradoks» at NOAH kjemper for natur og ville dyrs rett til å eksistere mest mulig uten inngripende forstyrrelser fra mennesker. Naturen trenger alle arter som tilhører den, og rovdyr tilhører norsk natur. Hvis Bollestad kjenner mange som synes det er vanskelig å få det til å «henge sammen» at vern av truede arter er viktig, og at rovdyr har en plass i naturen, er det litt skremmende i seg selv.

Varene er viktigst

Når det gjelder industriene som produserer kjøtt, fisk, egg og melk, vet nok de fleste innerst inne at disse industriene er langt fra «snille» mot dyr – ikke av ondskap, så klart, men fordi dyr betraktes som råvarer for produkter.

Og råvarer kan man la vokse så fort at beina ikke kan bære dem – slik kyllingene opplever. Råvarer kan dø i milliontall av sykdom og skader uten at det oppfattes som ulovlig – det skjer med oppdrettsfiskene. Høner kan fortsatt holdes i bur for å produsere egg. Og kalvene tas umiddelbart fra moren for at det skal produseres melk.

Det er varene som er viktigst – dyrene kommer i annen rekke. Som landbruksminister kunne Bollestad ha gjort noe med alle disse praksisene som påfører dyr lidelse. Men ingen initiativer for strengere regelverk har sett dagens lys.

Mens Venstre og MDG får 9 av 10 poeng, og SV og Rødt får 7 av 10 poeng i NOAHs kåring, får KrF bare 2 av 10 poeng.

—  Siri Martinsen

Mattilsynet synes å være Bollestads alibi for «god dyrevelferd». Da er det merkelig at tilsynsaktiviteten med dyrevernsaker har gått ned med 70 prosent siste fem år. I et åpent brev til Bollestad fra anonyme veterinærer i Mattilsynet, opplyses det om at de ikke kan drive annet enn «brannslukking» og at «Mattilsynet ikke har ressurser til å foreta de tilsynene vi vurderer som et minimum».

Ikke et parti for dyrevenner

MDG og Rødt vil ha et eget dyreverntilsyn. Det ville gjort det vanskelig å bruke penger som skulle gått til dyrevern, på andre saker. Partiene som vil styrke Mattilsynets arbeid er MDG, SV, Venstre, FrP og AP. KrF kunne jo tatt noe av dette inn i programmet, men sto over.

Bollestad fremhever dyrepoliti som positivt. Det er bra, men det sier lite om KrFs verdi for dyrene. NOAH jobbet for å få landsdekkende dyrepoliti – og det var FrP og Venstre som var de viktigste samarbeidspartnere i denne saken.

Den triste sannheten er at KrFs program knapt nevner dyrevelferd

—  Siri Martinsen

De partiene som nevner dyrepoliti i sine programmer er FrP, Høyre, MDG og Rødt. KrF fikk innspill fra NOAH om å ta inn både dyrepolitisatsing og strengere straffer for dyremishandling i sitt program, men lot det være.

Den triste sannheten er at KrFs program knapt nevner dyrevelferd, og partiet har flere negative punkter for dyr. Mens Venstre og MDG får 9 av 10 poeng, og SV og Rødt får 7 av 10 poeng i NOAHs kåring, får KrF bare 2 av 10 poeng.

Derfor er KrF ikke et parti å stemme på for dyrevenner per i dag. Men det kan bli det. Da bør KrFs ledelse komme med konkrete løfter om forbedringer for dyr, og ikke bare lovprise status quo.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt