Verdidebatt

Jeg skulle ønske jeg kunne stemme KrF!

DYREVELFERD: Kristne burde være fremst i rekken til å engasjere seg for dyrs rettigheter, i stedet for den gruppen som føles «vanskeligst å overbevise».

Som datter i en pastorfamilie har jeg fått kristentroa inn med morsmelka. Gjennom barndommen var jeg med over hele verden og fikk se hvordan Gud forandret menneskers liv.

Troa mi er det viktigste i mitt liv og fundamentet for alt jeg gjør - inkludert mitt engasjement for dyrs rettigheter. Med min trosbakgrunn skulle jeg ønske at jeg kunne stemme KrF!

Bibelen beskriver hvordan Gud skapte mange forskjellige dyr og deretter velsignet dem. Den beskriver også en Gud som «er kjærlighet». Jeg kan ikke forstå at dyrene er skapt så lik oss selv, med alt det innebærer av livsglede, sorg, smerte, morsinstinkter, ønske om overlevelse – for at de skulle bli utnyttet, drept og fratatt alt som gir de meningsfulle liv.

Heller ikke at kristne i 2021 var ment å stå i fremste rekke og heie på den massive utnyttingen, og hevde det som en gudegitt rett.

Madeleine Nor, kristen og frivillig i NOAH

Var det dette Gud ville?

I dag er dyr produkter på samlebånd, millioner drepes i året bare i Norge, mange titusener om dagen, og livet før de dør er så begrenset at det knapt kan kalles et liv.

Dyr er skapt med stor morsomsorg, men f. eks. mange kuer blir fratatt barna sine umiddelbart etter fødselen og roper desperat til de mister stemmen. Kyllinger som vanligvis ville kommunisert med mor allerede i egget, får aldri møte henne, men klekkes i maskiner, slenges på samlebånd for å sortere om de får leve i bur i eggindustrien, eller om de skal kvernes levende (dersom de er «ubrukelige» hannkyllinger).

Også de ville dyrene utnytter vi. Gud ville at vannet skulle «myldre av levende skapninger» og han befalte at de skulle være «fruktbare og bli mange og fylle vannet i havet!». Ville han at mennesker utrydder dem i et forferdelig tempo? Også fuglene skulle «bli mange på jorden», i dag jaktes også de for sport, selv noen av de artene som trues av utryddelse.

Uansett om man tror mennesket er helt spesielt i skapelsen, er det ikke kun mennesket Gud gleder seg over

—  Madeleine Nor

Bibelen beskriver hvordan han «ser hver spurv som faller til bakken», at Gud «går vakt når hjorten har rier» og «teller månedene den går drektig», at Behemot (stort pattedyr) var en av hans «fremste skapninger», «kongen over alle rovdyr», at Gud hadde gitt henne «sverdet».

Videre at Gud skaffer føde til ravnen, gir visdom til ibisfuglen og forstand til hanen, slipper villeselet fri, løsner det fra alle bånd, lærte falken å fly, osv.

Uansett om man tror mennesket er helt spesielt i skapelsen, er det ikke kun mennesket Gud gleder seg over eller som er viktig og har verdi. Vi er ikke tilliten verdig om vi ødelegger resten av skaperverket for begrunnelser som grådighet og profitt - som jo bibelen også er full av advarsler mot.

Mindre empati fra kristne

Med dyrerettighetsorganisasjonen NOAH har jeg stått mye på stands for å snakke med mennesker om urett som begås mot dyr i fullt lovlige industrier i Norge. Men jeg fikk tidlig høre av andre frivillige at de kristne som kom bort til standen ofte var de vanskeligste å snakke med.

Jeg fikk dessverre raskt den samme erfaringen. Da mener jeg kristne generelt i større grad enn andre, selvfølgelig ikke alle enkeltpersoner.

Jeg kunne beskrive hvordan griser lever hele sitt liv på betong på 6 kvadratmeter uten å noen gang se sola, men likevel sjeldent få empati for disse dyrene fra kristne, som direkte og indirekte mente at de hadde en gudegitt rett til å behandle dyr slik for produktene de gav oss. «Vi ble satt til å råde over dyrene» og «kjøp og spis alt som selges i slakteboden» var vers som gikk igjen.

I skapelseshistorien blir mennesker satt til å «råde» over dyrene. Dette kan da ikke være en tillatelse til å utnytte dyr.

—  Madeleine Nor

Dyremishandling mot hunder og katter var noe annet, det kunne i kristnes øyne være «helt forferdelig ondskap». Men når det gjaldt mishandling som begås daglig og lovlig mot de dyrene som blir til mat, kom forsvarstalene om at nei, dette var en gave fra Gud, dette hadde vi fullstendig rett til.

I skapelseshistorien blir mennesker satt til å «råde» over dyrene. Dette kan da ikke være en tillatelse til å utnytte dyr. En konge som råder over eller har overordnet ansvar for et folk, er vel en forferdelig konge dersom han utnytter og dreper de han er satt til ansvar over. Likevel brukes nettopp dette, at vi skal «råde over dyrene», av mange kristne til å rettferdiggjøre grusomme handlinger mot dyr for mat, klær, underholdning og forskning.

Kan ikke stemme KrF

Vi har ifølge bibelen fått en oppgave om å ta vare på dyr, da burde kristne i utgangspunktet ha tatt dette enda mer alvorlig enn de som ikke tror de har fått dette ansvaret.

Hvorfor er noen kristne de vanskeligste å snakke med om dyrs rettigheter? Og hvorfor er KrF et av de dårligste partiene når det kommer til dyrevelferd? Hvorfor er landbruksministeren fra KrF blitt en talsperson for å skyte ville dyr for moro skyld? På NOAHs valganalyse «stemfordyrene.no» skårer KrF 2 av 10 poeng. Kun Senterpartiet skårer lavere.

Som personlig troende kunne jeg ønske jeg kunne stemme på et kristent parti. Det kan jeg ikke.

—  Madeleine Nor

Som personlig troende kunne jeg ønske jeg kunne stemme på et kristent parti. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke stemme på et parti som synes selfangst er en «verdi» for Norge, og ønsker å jobbe for «mer aksept» internasjonalt for at hvaler får skutt en granat inn i seg og eksploderer.

Jeg kan ikke stemme på et parti som vil «legge til rette for» at ville dyr kan drepes for rekreasjon, med en landbruksminister som sier at nye jegere ikke må la frykt for skadeskyting hindre dem i å «skyte på ting» – altså dyr. Et parti som ville ha «omkamp» da forhandlingene om forbud mot pelsdyr begynte, motvillig stemte for et forbud til slutt, og hvor landbruksministeren i ettertid kalte pelsdyrforbudet en «drittsak». Det burde vel være selvsagt at ingen av Guds skapninger skal leve hele sitt liv i et nettingbur!

Gud ga oss et stort ansvar

Jeg vet det er mange enkeltpersoner i KrF som er opptatt av dyrs rettigheter, og som har kjempet for å få viktige punkter om dyr i programmet. Derfor er det ennå mer synd at KrFs praktiske politikk ikke har endret seg.

Gud la en stor del av skaperverket i våre hender, et enormt ansvar – og vi har fullstendig misbrukt det. Jeg mener det burde være motsatt. Jeg mener KrF burde skåret høyest på NOAHs valganalyse.

Kristne burde være fremst i rekken til å engasjere seg for dyrs rettigheter, i stedet for den gruppen som generelt føles «vanskeligst å overbevise».

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt