Verdidebatt

Klart du kan stemme KrF, Madeleine Nor!

DYREVELFERD: Det er en feilslutning å mene at den eneste måten å være snill med dyr på, er å slutte å jakte og fiske og slutte å spise kjøtt, fisk, egg og melk.

Madeleine Nor, frivillig for NOAH, skriver i et innlegg på Vårt Land at hun skulle ønske hun kunne stemme KrF.

Det mener jeg hun trygt kan gjøre. KrF og jeg er helt tydelige på at både dyr og mennesker har en egenverdi. Derimot er det en feilslutning å mene at den eneste måten å være snill med dyr på, er å slutte å jakte og fiske og slutte å spise kjøtt, fisk, egg og melk.

Viktig forvalteransvar

Forvalteransvaret er en av grunnverdiene som KrF bygger på. Det er et stort og viktig ansvar. Det er et ansvar for å bekjempe mishandling av dyr og for at dyr skal behandles med respekt. Vi har et ansvar for å overlate både planeten, landet og lokalsamfunnet vårt til neste generasjon i minst like god stand som vi fikk dem av våre foreldre. Dette er et ansvar KrF tar på dypeste alvor.

KrF vil at vi skal forvalte naturen på en bærekraftig og respektfull måte. NOAHs grunnholdning er tvert imot at vi ikke skal forvalte naturen i det hele tatt:

Vi burde ikke drive med jakt, vi burde ikke drive med fiske, og vi bør egentlig ikke drive med husdyrproduksjon eller spise kjøtt overhodet. Her er KrF og NOAH ganske enkelt uenige.

KrF er opptatt av dyrevelferd

Det store, store flertallet av norske bønder er mennesker som er glad i dyra sine og som ønsker at de skal ha det godt. Finnes det noen som behandler dyra sine altfor dårlig? Ja. Finnes det noen som ikke burde ha dyr, verken husdyr eller kjæledyr? Absolutt.

Derfor er det viktig at Mattilsynet avdekker brudd på dyrevelferdsreglene, og at slike brudd får tydelige konsekvenser, også med avvikling av dyrehold.

KrF er opptatt av god dyrevelferd. Mattilsynet har siden 2019 jobbet med mer systematisk oppfølging av kronisk dårlig dyrehold, med mål om varig bedring eller avvikling. Mattilsynet gjennomfører også en større andel uvarslede tilsyn enn tidligere.

NOAH fremstiller jakt på en måte der man kan få inntrykk av at jegere rundt om i hele Norge er noen følelseskalde typer

—  Olaug Bollestad

I 2020 gjorde vi det obligatorisk for svineprodusenter å delta i dyrevelferdsprogram som inkluderer obligatoriske veterinærbesøk og kontroll gjennom slakteriene. Mattilsynet gjennomfører nå en nasjonal tilsynskampanje om dyrevelferd med uvarslede besøk i 600 grisebesetninger av alle typer.

De siste årene har vi også utvidet ordningen med dyrepoliti, og i løpet av 2021 skal alle politidistrikter ha dyrepoliti.

Jegere er ikke følelseskalde

NOAH fremstiller jakt på en måte der man kan få inntrykk av at jegere rundt om i hele Norge er noen følelseskalde typer som lusker rundt i naturen og skyter på alt de måtte komme over. Heldigvis er ikke dette sannheten.

Jegerprøvekurset i Norge har et stort fokus på gode holdninger, hvordan man unngår skadeskyting, hvordan man avliver viltet på riktig måte osv. Jakt i Norge er heller ikke «for moro skyld». Viltkjøtt er også en ressurs som gir mye god mat. Over 20 millioner middager kommer fra jakta hvert år.

NOAH vil også ha langt flere rovdyr i norsk natur i dag. Her oppstår det et nytt paradoks. En ulv må drepe mellom sju og tretten elger i året for å få nok mat. NOAH mener tydeligvis at en ulv som biter strupen over på et rådyr i skogen er noe som er både ønskelig og helt i pakt med naturens gang. At et tilsvarende rådyr blir felt på en rask og effektiv måte av en jeger med et presist gevær og gode jaktholdninger er derimot umoralsk, skal vi tro NOAH. Dette tror jeg det er mange av oss som har litt vanskelig for å få til å henge sammen.

Dyr skal behandles med respekt

Norsk fisk og mat fra norske husdyr kommer til å være en del av et vanlig norsk kosthold for de fleste av oss i tida framover. Men vi skal behandle dyrene med respekt og legge til rette for god dyrevelferd. For KrF er dette er viktig prinsipp som vi skal fortsette å jobbe for i framtida.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt