Verdidebatt

En vei ut av ekstremisme

HØYREEKSTREMISME: Kirken kan bidra med mer enn å delta i debatten og ta avstand til høyreekstreme holdninger.

Øystein Magelssen, ekstremisme, debatt
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt