Verdidebatt

En nyansert abortdebatt

Arbeiderpartiets politikk har blitt framstilt som en overveldende liberalisering av dagens lovverk. Det er langt fra realiteten. Det viktig å ha en nyansert og faktabasert debatt om abort.

Hadia Tajik og Arbeiderpartiet har vedtatt en aktivitetsreform for unge i sitt program. Målet er at unge som står i fare for å havne utenfor arbeidslivet skal få et jobbtilbud.

I et intervju i Vårt Land tidligere denne uken uttaler Erna Solberg seg om abortdebatten. Hun sier om «de rødgrønne partiene» at vi «er voksne og må ta ansvar for egne standpunkt. Det gjør vi mer enn gjerne. Men det må Solberg også gjøre for sin politikk.

Nå uttrykker Solberg uro for endringer i abortloven, samtidig som hun leder regjeringen som var den første til gjøre innstramminger i abortloven siden den ble vedtatt i 1978. Loven var laget for å sikre kvinners selvbestemmelse, samtidig som den skulle verne om fosteret. De vanskelige avveiningene i loven fikk ligge i fred, frem til Solberg gjorde den til et objekt for hestehandel under regjeringsforhandlinger med KrF.

Abortloven har siden 1978 vært sentral for å sikre kvinners rett til selvbestemmelse, og Arbeiderpartiet har historisk både kjempet for loven og hegnet om den. Når loven nå har blitt strammet inn på ett punkt under Solberg-regjeringen, er det all grunn til å også se nærmere på helheten i at loven ivaretar de hensynene den var ment å gjøre da den ble vedtatt.

De vanskelige avveiningene i loven fikk ligge i fred, frem til Solberg gjorde den til et objekt for hestehandel under regjeringsforhandlinger med KrF.

Alternativ til nemnd

Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk hjelp. Av våre motstandere har dette blitt framstilt som en overveldende liberalisering av dagens lovverk. Det er langt fra realiteten. Det viktig å ha en nyansert og faktabasert debatt om abort.

Statistikken viser at 93 prosent av kvinner som møter i nemnd, får innvilget abort frem til uke 18 i dag. I realiteten er det med andre ord åpent for å ta abort frem til uke 18 allerede, men avgjørelsen ligger ikke hos kvinnen selv. Det vil Arbeiderpartiet endre.

Arbeiderpartiet er tydelige på at nemndene skal bli byttet ut med et godt støtteapparat som hjelper kvinnene før, under og etter inngrepet, og som gjør at man opplever å bli hørt og ivaretatt.

Vil reversere innskrenkingene

Mange opplever det å ta abort som en tung og sår prosess. Derfor er det essensielt med et godt tilbud om oppfølging til kvinnene, slik at ingen skal føle at de står alene. Arbeiderpartiet er tydelige på at nemndene skal bli byttet ut med et godt støtteapparat som hjelper kvinnene før, under og etter inngrepet, og som gjør at man opplever å bli hørt og ivaretatt.

I tillegg vil vi reversere de innskrenkingene som er gjort i abortloven under Høyreregjeringen. Arbeiderpartiet går til valg på en rettferdig og ansvarlig abortpolitikk, som sørger for at kvinnen selv tar valget innenfor trygge rammer.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt