Verdidebatt

Foreldre er nødt til å ta sex-praten

PORNOGRAFI: Det er på tide å gripe inn i dagens eksperiment med unges seksualitet. Det er vi voksne som har sviktet.

Som Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse, snakker vi på Sex og samfunn med titusenvis av unge hvert år. Når vi blir stilt spørsmålet hvilket bilde har den jevne ungdom av sex? så er vårt svar at de ikke har et klart bilde. De er usikre på sex, seksualitet og hvor de skal hente informasjon.

Vi får stadig flere henvendelser om avansert sex fra yngre målgrupper. Ungdom ønsker å vite hva som er normalt, men sliter med å forstå hva som er helt vanlig, sunn og positiv seksualitet. Mange tror at de må «spice» opp sexlivet, når de så vidt har debutert.

Grensene er uklare, både egne og andres grenser. Når unge vet mer om trekant og BDSM enn om sin egen kropp og onani, blinker varsellampene.

Maria Røsok, Daglig leder Sex og samfunn 
Tore Holte Follestad, Assisterende daglig leder Sex og samfunn.

Hardporno et tastetrykk unna

Det rår en porno-skapt myte om hvordan sex og seksualitet skal være. Det er grunn til å være bekymret for barn og ungdoms tilgang til det som skjer på nettet. Det finnes mye god kunnskap på nett, men om mulig, enda mer dårlig og skadelig innhold.

Hardporno er bare noen tastetrykk unna. Seksuelle krenkelser vises på reality-tv. Sosiale medier gjør deling av bilder og innhold av seksuell karakter svært tilgjengelig. Dette kan ha alvorlige konsekvenser.

Vi trenger en seksualitetsundervisning som har fokus positiv seksualitet og grenser. Dette må starte i barnehagen.

—  Sex og samfunn

Minst to av ti barn og unge under 18 år opplever uønsket seksuell kontakt på nett i løpet av et år, ifølge en ny NOVA-rapport. Forskning Kripos viser til sier at digitale overgrep er en stor belastning. Mange forteller at de føler at overgrepet aldri tar slutt, for eksempel ved at et uønsket bilde blir delt igjen og igjen.

Barn og unge møter lite forståelse for denne type overgrep. Vi vet også at det kan eskalere fort. En samtale som starter på sosiale medier, kan videreutvikles til press på deling av bilder og deretter fysiske overgrep. Mye skam og skyldfølelse kan føre til at unge som opplever dette ikke sier ifra, og slike overgrep stoppes altfor sent eller aldri.

Kripos sier at mange slike overgrep oppdages, ikke ved at unge selv sier ifra, men ved at overgriper oppdages av politiet som igjen avdekker mange offer per sak.

For lite seksualitetsundervisning

Hvor skal ungdom lære om sunn seksualitet og grenser? Her er det mange svar. Seksualitetsundervisning er selvfølgelig en av dem. Sex og samfunn sine undersøkelser viser at knappe 3 av 10 lærere mener at kvaliteten på deres egen seksualitetsundervisning er god nok. Hele 7 av 10 elever ønsker mer av denne type undervisning i skolen.

Det er for lite seksualitetsundervisning, med for stor variasjon i innhold, som kommer for sent. Vi må snakke med barna våre om mer enn graviditet og seksuelt overførbare infeksjoner. Vi trenger en seksualitetsundervisning som har fokus på selvbestemmelse, nytelse, positiv seksualitet og grenser. Dette må starte i barnehagen. Det er først når du vet hva som er fint og bra, at du bedre kan forstå hva som ikke er det.

Foreldrene må med

Skal vi få til dette, så må foreldrene med. Alle må spille på lag. Foreldre og foresatte flest har ingen ide om hva som rører seg i sine barns kretser. Sånn har det kanskje alltid vært, men med den digitale utviklingen er det om mulig blitt større sprik.

Politiet i Agder gikk tidligere denne måneden ut med en melding til tenåringsforeldre. De er bekymret over en økende trend med grove overgrep blant barn og ungdom i fylket. Saken i Agder viser at slike ting ikke bare skjer i storbyen. Internettilgangen gjør at dette treffer alle.

Det nytter ikke med god seksualitetsundervisning om foreldre holder barna hjemme fra skolen eller barnehagen de dagene det foregår. Eller om barna er usikre på hvordan og om man kan fortsette samtalen hjemme. Unge kan også oppleve at de får motsatt budskap på skolen og i hjemmet.

Foreldre trenger redskaper som gir trygghet når de skal snakke med barna sine om kropp, nakenhet og seksualitet.

—  Sex og samfunn

Hvorfor har ikke foreldre og foresatte et tilbud hvor de kan få hjelp til slike samtaler? De trenger også kunnskap om tematikken. I Granavolden-plattformen står det at det skal tilbys veiledning gjennom helsestasjonen slik at foreldre og foresatte har nødvendig kunnskap til å kunne snakke med barna om kropp, kjønn, seksualitet, trygghet og grenser. Så vidt oss bekjent er dette ikke blitt prioritert av regjeringen.

Sex og samfunn mener det bør lages en foreldrepakke. Foreldre trenger redskaper som gir trygghet når de skal snakke med barna sine om kropp, nakenhet og seksualitet. I dag er det flere programmer og tiltak som er rettet mot elever og ungdom generelt, men ingenting som foreldre og foresatte kan bruke. Foreldre kan ikke forhindre alt, men måten vi voksne møter tematikken på kan ha en drastisk effekt.

De voksne har sviktet

Nyhetssaken fra Agder sjokkerte mange. Vår oppfordring er å bruke denne saken til å kunne snakke med barn og unge. Det er ikke for tidlig å ha grundige samtaler lenge før 12-13 års alderen.

Vi må ikke påføre våre unge skam når de forteller om ting de har opplevd, men se og anerkjenne det de forteller. Ungdom skal roses når de deler, å bli møtt med forståelse. Da er det viktig og ikke reagere med avsky eller skylde på offeret.

Det er på tide å gripe inn i dagens eksperiment med unges seksualitet. Det er vi voksne som har sviktet. Samtidig trengs det voksenopplæring. For å gi de unge god informasjon og kunnskap må vi tørre å ta praten, igjen og igjen.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt