Verdidebatt

Brobygging krever boikott

ISRAEL-PALESTINA: Dersom dialogen med Det Mosaiske Trossamfunn om okkupasjonen av Palestina skal være fruktbar, må den også tåle legitim kritikk av menneskerettighetsbrudd.

KFUK-KFUM, boikott, debatt
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt